Subsidieregeling coronasteun cultuur gemeente Velsen 2022

Beschrijving

Gemeente Velsen ontving van het Rijk geld om de lokale cultuursector in en na coronatijd te ondersteunen. Met de regeling is het mogelijk om een subsidie te krijgen voor activiteiten die bijdragen aan het herstel van het culturele leven en behoud van de lokale culturele infrastructuur. Zowel rechtspersonen (verenigingen, stichtingen enz.) als natuurlijke personen (individuen) kunnen subsidie aanvragen.

De regeling biedt ook de mogelijkheid om culturele organisaties en individuen (culturele makers) te compenseren die door de coronamaatregelen in het tweede halfjaar van 2021 en/of het eerste halfjaar 2022 schade leden door extra kosten en lagere inkomsten.

De maximale subsidies bedragen € 10.000 voor rechtspersonen en € 2.500 voor individuen. Wanneer er gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd kunnen deze bedragen worden aangepast.

Aanvragen

Vul 1 van de 2 aanvraagformulieren in, onderteken deze en voeg de gevraagde bijlagen toe. Dien uw aanvraag voor 5 november 2022 digitaal in via kunstencultuur@velsen.nl. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

  1. Aanvraagformulier voor activiteiten die bijdragen aan het herstel van het cultureel leven en het in stand houden van de lokale culturele infrastructuur. 
  2. Aanvraagformulier voor vergoeding van exploitatietekort coronamaatregelen.

Vragen

Stel uw vraag via kunstencultuur@velsen.nl of telefonisch via 0255 567436. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Voorwaarden

U kunt subsidie krijgen als u voldoet aan:

Subsidie kan worden aangevraagd:

  1. Voor activiteiten die bijdragen aan het herstel van het cultureel leven en die voor 1 september 2023 zijn uitgevoerd.
  2. Voor activiteiten die de lokale culturele infrastructuur in stand houden en die voor voor 1 september 2023 zijn uitgevoerd.
  3. Als vergoeding van het exploitatietekort dat is geleden van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022 door coronamaatregelen.
  4. Als u nog geen eerdere aanvraag heeft gedaan voor de periode 1 juli 2021 tot 1 januari 2022 die is afgewezen. Een nieuwe aanvraag wordt dan niet in behandeling genomen.

Wie kan er subsidie aanvragen?

  • U bent gevestigd in gemeente Velsen als rechtspersoon of individu en organiseert activiteiten voor kunst en cultuur in Velsen.
  • U bent niet gevestigd in gemeente Velsen als rechtspersoon of individu. Maar u kunt aantonen dat u voor 16 maart 2020 activiteiten organiseerde voor kunst en cultuur in gemeente Velsen.

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Domein Samenleving


Domein Samenleving
Postbus 168
1970 AD IJmuiden

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur via 0255 567200

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.