Gemeente Velsen ontving van het Rijk een bedrag om de lokale cultuursector in en na coronatijd te ondersteunen. Met de regeling is het mogelijk een subsidie te krijgen om activiteiten te organiseren voor het culturele leven. Zowel rechtspersonen (verenigingen, stichtingen enz.) als natuurlijke personen (individuen) kunnen subsidie aanvragen.

De regeling biedt ook de mogelijkheid om culturele organisaties en individuen (culturele makers) te compenseren die door de coronamaatregelen in het eerste halfjaar van 2021 schade leden door extra kosten en lagere inkomsten.

Het aanvragen van subsidie is mogelijk tot 15 oktober 2021.

Lees meer over de subsidieregeling coronasteun cultuur