De structuurvisie Velsen is de integrale visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Hoe ziet de omgeving in Velsen er in de toekomst uit? Wat blijft zoals het nu is en waar komt er bijvoorbeeld meer ruimte voor natuur of juist meer woningbouw? Alle informatie staat in de Structuurvisie Velsen: Rauw, Slim en Lommerijk.

Deze  visie staat niet op zichzelf. Voor een groot deel bepaalt De Visie op Velsen 2025 de invulling van de omgeving in Velsen. Maar ook andere afspraken hebben invloed op de structuurvisie. Bijvoorbeeld de structuurvisie van de provincie Noord-Holland, de Woonvisie 2025 en de Nota Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015. De Structuurvisie Velsen zet de stip op de horizon in 2040 en toont de ruimtelijke visie tot 2025.

Meer informatie en contact over de Structuurvisie Velsen

Stuur een mail naar structuurvisie@velsen.nl

Kaders

PDFStructuurvisie 2025 Velsen.pdf

PDFStructuurvisiekaart A3.pdf

PDFMaatregelenmatrix - Structuurvisie 2025