Stem op 15 maart voor Provinciale Staten en waterschappen

10 maart 2023
Actueel nieuws
vrouw met kopkoffie staat naast reuze stempotlood

Op woensdag 15 maart 2023 mag u stemmen voor de Provinciale Staten- en de waterschapsverkiezingen. In tegenstelling tot afgelopen jaren kunt u maar op 1 dag stemmen. Het is uw kans om mee te bepalen wie de komende 4 jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen.

 Lees hieronder in het kort waar de verkiezingen over gaan en over welke onderwerpen u stemt.

Provinciale Statenverkiezingen

Stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen betekent dat uw gaat over het bestuur in uw provincie. Elke provincie in Nederland heeft een eigen parlement. Hier zitten leden in die rechtstreeks door de inwoners van die provincie zijn gekozen. Dit parlement heet Provinciale Staten. De provincie beslist over een aantal grote onderwerpen, zoals:

 • woningbouw
 • verkeer
 • landbouw
 • verduurzaming
 • cultuur
 • natuur

De leden voor de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer.

Waterschapsverkiezingen

Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Dat maakt ons kwetsbaar voor overstromingen. Het is daarom belangrijk om het water te controleren en ons te beschermen tegen het water. Dat doen de waterschappen. Zij beslissen over onderwerpen zoals

 • dijken
 • sluizen
 • rioolwater
 • waterstand
 • schoon water

Gemeente Velsen ligt in het grondgebied van 2 waterschappen. U mag stemmen voor het waterschap waar uw adres onder valt. Inwoners in Velsen-Noord stemmen voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). De overige inwoners stemmen voor Hoogheemraadschap van Rijnland.

Uw stem telt

Kijk voor een stemlokaal bij u in de buurt op waarismijnstemlokaal.nl. Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? Via mijnstem.nl kunt u erachter komen welke partijen aansluiten op uw voorkeuren. Deze stemhulp is te gebruiken voor zowel de Provinciale Staten als de waterschappen.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.