Steiger plaatsing

Beschrijving

U hebt toestemming nodig voor het plaatsen van een steiger op de openbare weg (gemeentegrond) voor het (ver)bouwen van een pand. Na verwijdering van de steiger moet u de plek schoon achterlaten.

Omdat u gebruik maakt van de openbare weg, moet u voor het plaatsen van de steiger precariobelasting betalen.

Aanvragen

Stap 1.  Melden

U moet de plaatsing van de steiger melden door het sturen van een mail naar info@velsen.nl ter attentie van de controle ambtenaar en de afdeling belastingen. U kunt uw melding ook telefonisch doen via 0255 567200 of 140255 (zonder kengetal).

De volgende gegevens zijn van belang bij de melding:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • De locatie waar u de steiger wil plaatsen
  • Begin- en einddatum van de plaatsing
  • De reden van de plaatsing

Stap 2. Betalen precariobelasting

Download het aangifteformulier om uw aangifte voor precariobelasting te doen.

Wetgeving

Kosten

Het doen van een melding is gratis. Voor het gebruik van gemeentegrond betaalt u precariobelasting. De hoogte van de belasting hangt af van de grootte van het voorwerp en de tijd waarin u gebruikmaakt van de gemeentegrond

Bijzonderheden

De relatiemanager van de uw wijk voert een controle uit op de plaatsing van de steiger.

Beleid & Wetgeving

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.