Speelplek Stratingplantsoen

Toetsing

  1. Ouderdom: de speelplek is aangelegd in 2009.
  2. Huidige speelwaarde is matig. De speelplek is geschikt voor de leeftijdsgroep 0-12 jaar. Dit kan voor de nieuwe plek zo blijven.
  3. Aantal kinderen in de omgeving: er wonen 74 kinderen van 0-6 jaar en 70 kinderen van 7-12 jaar.
  4. Toegankelijkheid speeltoestellen: de huidige toestellen zijn voor een deel toegankelijk voor kinderen met een beperking.
  5. Toegankelijkheid Speelplek: de huidige speelplek onvoldoende toegankelijk en bereikbaar voor kinderen met een beperking.
  6. De relatie met andere speelvoorzieningen in de wijk: in de omgeving zijn diverse kleinere speelplekken aanwezig. De speelplek aan het Stratingplantsoen is wijk overstijgend en voor alle leeftijdsgroepen.
  7. De relatie met de situatie in de wijk: de speelplek ligt in het midden van het dorp en is vanuit verschillende wijken te bereiken.

Maatregelen Speel en Beweegplan

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de speelplek.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.