Speelplek Noorderlaan Velsen-Noord

Toetsing

 1. Ouderdom: aangelegd in 1999.
 2. Huidige speelwaarde is slecht. De speelplek is geschikt voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De speelplek wordt nauwelijks gebruikt.
 3. Aantal kinderen in de omgeving: er wonen 22 kinderen van 0 t/m 6 jaar en 16 kinderen van 7 t/m 12 jaar.
 4. Toegankelijkheid speeltoestellen: de voetbalkooi is slecht toegankelijk voor kinderen met een beperking.
 5. De relatie met andere speelvoorzieningen in de wijk: in PEN-Dorp is in het midden van de woonkern een speelplek die in 2015 gerenoveerd is en voor alle leeftijden interessant is. In de verdere omgeving zijn verschillende voetbalkooien aanwezig.
 6. De relatie met de situatie in de wijk: de speelplek bevindt zich aan de rand van de woonkern PEN-Dorp en is voor de andere kernen van Velsen-Noord afgelegen.

Maatregelen

 • Opheffen en omvormen naar een groene ruimte.
 • Er is in de woonkern PEN-dorp al één centrale speelplek die gebruikt wordt door de kinderen. Wij gaan de voetbalkooi omvormen naar een speelweide van gazon met meer groen, geen asfalt en geen speeltoestellen. Dit advies volgt op de eerste inventarisatie van bureau Speelplan die momenteel werken aan het nieuwe Speel en Beweegbeleid 2021.
 • Participatie over opheffen speelplek, vanuit veiligheidsoogpunt is er geen ruimte om de speelplek langer te laten staan.  
 • Informele groene speelruimte (speelgroen).
 • Verharding verwijderen (indien overbodig) en omvormen naar gazon (klimaatbestendig maken).

De verwijdering van de speelplek is opgenomen in project herinrichting  PEN-Dorp.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.