Speelplek Gerstland Velserbroek

Toetsing

  1. Ouderdom: de speelplek is aangelegd in 2003.
  2. Huidige speelwaarde is slecht. De speelplek is geschikt voor de leeftijdsgroep 0-12 jaar.
  3. Aantal kinderen in de omgeving: er wonen 32 kinderen van 0-6 jaar en 21 kinderen van 7-12 jaar.
  4. Toegankelijkheid speeltoestellen: de huidige toestellen zijn niet toegankelijk voor kinderen met een beperking.
  5. Toegankelijkheid speelplek: de huidige speelplek is slecht toegankelijk en bereikbaar voor kinderen en ouders met een beperking.
  6. De relatie met andere speelvoorzieningen in de wijk: in de omgeving zijn diverse speelplekken voor alle leeftijdsgroepen, de andere speelplekken in de directe omgeving zijn voorzien van soortgelijke speeltoestellen.
  7. De relatie met de situatie in de wijk: de speelplek ligt verscholen tussen twee woonblokken en redelijk in de buurt van een grotere speelplek voor de wijk.

Maatregelen Speel en Beweegplan

  • Opheffen en omvormen naar een groene ruimte.
  • Participatie over opheffen speelplek. De speelplek is niet veilig. Daarom is er geen ruimte om de speelplek langer te laten staan.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.