Sociale werkvoorziening

Beschrijving

De sociale werkvoorziening biedt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een baan die past bij hun mogelijkheden.

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is een vrijwillige voorziening voor een specifieke groep arbeidsgehandicapten die door de aard van hun handicap zijn aangewezen op aangepast werk onder aangepaste omstandigheden. De instroom in de sociale werkvoorziening is per 1 januari 2015 door de komst van de Participatiewet beëindigd. De mensen die al in de sociale werkvoorziening werken mogen hun dienstverband tot aan de pensioengerechtigde leeftijd voortzetten.

 

Bijzonderheden

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.