De verkiesbare partijen op 21 maart 2018.

 Alle posters van de verkiesbare partijen van Gemeente Velsen

Er zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen dit keer 10 politieke partijen die zich verkiesbaar hebben gesteld.
Via onderstaande links vindt u meer informatie van de partijen zelf.

Overzicht websites en sociale media poltieke partijen

Partij

Website

Social media

D66 Velsen
 

velsen.d66.nl Twitter
Facebook

Velsen Lokaal

velsenlokaal.nl Twitter
Facebook

VVD

velsen.vvd.nl Twitter
Facebook

LGV

lgv.velsen.nl Twitter
Facebook

PvdA

velsen.pvda.nl Twitter
Facebook

SP

velsen.sp.nl Facebook

CDA

www.cda.nl/velsen Twitter
Facebook

Forza! IJmond

forzaijmond.nu Twitter
Facebook

GroenLinks

velsen.groenlinks.nl Twitter
Facebook

ChristenUnie

ijmond.christenunie.nl Facebook