Overzichtsfoto raad in raadzaal

Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad

U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum en de zalen van deze sessies. RTV Seaport zendt de sessies vanuit de raadzaal uit op het TV-kanaal en via www.raadsplein.tv.

Inspreken kan tijdens de sessies

Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie, tel. 0255 567251 of e-mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Agenda

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Velsen en Zandvoort en het college van GS provincie Noord-Holland hebben in 2014 besloten te starten met een ontwikkelstrategie voor het landschap van de Binnenduinrand (het gebied (globaal) begrensd door de Noordzee, het Noordzeekanaal, de N208, het Spaarne en de Ringvaart en de provinciegrens met Zuid. Er is nu een informatieve bijeenkomst over het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand, waarbij de ambtelijke voorbereiders het project, het proces en de inspraakreacties toelichten.

Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur

Cultuurvisie Velsen

De lokale cultuurvisie gaat richting geven en een kader bieden aan de invulling van Kunst en Cultuur in Velsen de komende jaren. Door middel van deze interactieve sessie over de cultuurvisie, wil het college bouwstenen ophalen bij de raad. Deze input wordt vervolgens - naast de informatie die wordt opgehaald bij inwoners, de samenwerkingspartners en de basisscholen -gebruikt bij de invulling van de Cultuurtop.

Schoonenbergzaal: 19.30-21.00 uur

Informatiemarkt Impulsprojecten

Na de twee sessies is er een informatiemarkt over de impulsprojecten in de Burgerzaal. De impulsprojecten maken onderdeel uit van de Visie op Velsen. Elk project is volop in ontwikkeling. Tijdens de informatiemarkt wordt u daarover bijgepraat en kan de raad zelf actief informatie ophalen over de verschillende projecten en in gesprek gaan met de projectleiders, portefeuillehouders en partners. Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.

Burgerzaal: 21.00 uur – 22.30 uur

Voor meer informatie

Kijk op ' De sessies in de raadzaal'.