Sessies 14 maart 2024

07 maart 2024
Gemeenteraad

Donderdag 14 maart zijn er zes sessies. Ze gaan over Van Pont tot Park, het Huis van de Wijk, risicomanagement, de mobiliteitsagenda, klimaat en duurzaamheid en grote projecten. U bent van harte welkom. Bij de sessies kunt u ook inspreken.

Van Pont tot Park 

19.30 – 21.00 uur raadzaal

Deze sessie gaat over de ambities bij de invulling (ontwikkelperspectief) van de gebiedsvisie van Pont tot Park. De raad kan adviseren wat ze belangrijk vindt bij de inrichting van een deelgebied van Pont tot Park.

Traject toekomst Huis van de Wijk De Dwarsligger

19.30 uur – 21.00 uur Schoonenbergzaal

De raad wordt in deze sessie geïnformeerd over het traject om van het buurthuis De Dwarsligger een Huis van de Wijk (HvdW) te maken. Een HvdW is een buurtvoorziening waarin het initiatief van de inwoner centraal staat. Daarnaast heeft het een belangrijke ontmoetingsfunctie en kunnen inwoners er terecht voor dienstverlening door professionele organisaties, spreekuren, taaleducatie, etc.

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 

19.30 uur – 21.00 uur Rooswijkzaal

De nota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt geactualiseerd. Deze nota gaat over het beleid hoe om te gaan met financiële risico’s en het vermogen om tegenvallers op te vangen. In deze sessie krijgt de raad een beeld van de inhoud van de nieuwe nota risicomanagement en weerstandsvermogen. De sessie is beeldvormend.

Routekaart mobiliteit

21.30 uur - 23.00 uur raadzaal

In 2024 staat er veel te gebeuren op het gebied van mobiliteit. Het college werkt aan verschillende dingen tegelijk, zoals maatregelen voor verkeersveiligheid, de tweede pont, goed OV, betere fietsinfra, elektrisch rijden en een robuust wegennet. Om overzicht te scheppen in al deze activiteiten is de ‘Routekaart Mobiliteit Velsen’ opgesteld. Tijdens deze sessie krijgt de raad informatie over de routekaart.

Programmaplan Klimaat en Duurzaamheid 2025 - 2030

21.30 uur – 23.00 uur Schoonenbergzaal

Tijdens deze beeldvormende krijgt de raad informatie over het programmaplan klimaat & duurzaamheid voor de periode, 2025-2030. De vijf pijlers uit het programma (CO2-neutraal, circulair, klimaatbestendig, natuur en een duurzame organisatie) worden besproken.

Aanwijzen grote projecten

21.30 uur – 23.00 uur Rooswijkzaal

De raad wil meer sturing geven op grote projecten. Vorig jaar is de leidraad grote projecten vastgesteld. Hierdoor zijn er heldere afspraken tussen college, raad en ambtelijke organisatie over de positie van de raad bij grote projecten. Tijdens deze sessie wordt de raad gevraagd om een oordeel te geven over de criteria waarmee projecten worden beoordeeld en eventueel als groot project worden gezien. 

U bent welkom!

U bent van harte welkom om bij de sessies aanwezig te zijn. Ze zijn in het gemeentehuis aan het Plein 1945. De sessies zijn ook live te volgen (en terug te kijken) via velsen.notubiz.nl/liveexterne-link-icoon.

Inspreken

U kunt bij de sessies inspreken. Als u dit wilt doen dan kunt u zich tot uiterlijk 14 maart 12.00 uur aanmelden bij de griffie: griffie@velsen.nl of bel 0255 567251).

Meer informatie over de raad (waaronder de agenda’s van de vergaderingen) vindt u op www.velsen.nl/gemeenteraadexterne-link-icoon