De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit in de IJmond verbeterd; de lucht is schoner geworden. Toch voldoet de luchtkwaliteit nog niet aan de wereldwijde gezondheidsnormen.

De IJmondgemeenten spannen zich samen met onder meer de provincie Noord-Holland in om ervoor te zorgen dat we steeds schonere lucht inademen.

Regionale maatregelen

  • Ontwikkelen Visie Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond. Dit is de regionale uitwerking van het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA).
  • Conceptprogramma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond’. Dit conceptprogramma is opgesteld vooruitlopend op de Visie Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond.
  • Onderzoek RIVM naar de gezondheid in de IJmond.