Schone energie in Velsen

In Nederland gaan we steeds meer gebruikmaken van schone energie, en steeds minder van fossiele brandstoffen. Zo zorgen we ervoor dat we minder CO2 uitstoten en de opwarming van de aarde tegengaan. Het besparen van energie en het overstappen op schone energie zorgt daarnaast vaak voor een lagere energierekening.

Energierekening verlagen

Door energie te besparen kunt u geld besparen op uw energierekening. Met makkelijk uitvoerbare maatregelen kunt u al honderden euro’s per jaar besparen. Wij hebben de 24 tips die helpen besparen op uw energierekening voor u op een rijtje gezet.

Andere tips vind u nog via zetdeknopom.nl en iedereendoetwat.nl.

Gasvrij wonen

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we op een andere manier gaan koken en op een andere manier onze huizen gaan verwarmen. Het betekent ook dat alle woningen in Velsen van het aardgas af moeten. Hier kunt u zelf al mee aan de slag gaan door te isoleren en bijvoorbeeld een warmtepomp aan te schaffen. Op sommige plekken in Velsen gaan we ook aan de slag met een warmtenet. Op de pagina ‘Velsen aardgasvrij’ staan wat de ideeën zijn voor uw wijk.

Windenergie in Velsen

In Nederland gaan we steeds meer gebruikmaken van windenergie. Ook in Velsen staan er windmolens: op land en in zee. Op de pagina ‘windenergie in Velsen’ kunt u lezen welke windmolens in Velsen staan, wat de plannen zijn voor de toekomst en hoe u kunt meepraten.

Elektriciteitsnetwerk

In het nieuws wordt af en toe gesproken over de druk op het elektriciteitsnetwerk. We krijgen daarom vragen of inwoners nog zonnepanelen kunnen aansluiten en of bedrijven nog wel aangesloten kunnen worden op het netwerk. Op de pagina ‘Drukte op het elektriciteitsnetwerk’ kunt u lezen wat dit voor u betekent.

Verduurzamen industrie met waterstof

De industrie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) tussen IJmuiden en Amsterdam werkt aan het verduurzamen van haar productieprocessen. Bedrijven ontwikkelen plannen om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame energievoorziening. Daarvoor is niet alleen meer duurzame elektriciteit in het gebied nodig, maar ook waterstof (voor productieprocessen met hoge temperatuur), warmte en stoom. Hynetwork services gaat in Velsen aan de slag met het aanleggen van een waterstofnetwerk. Dit netwerk is alleen bedoeld voor de industrie, en zal niet gebruikt worden om huizen op aan te sluiten.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.