De toename van woningbouw en inwoners in en om deze regio leidt tot een grotere druk op de regionale bereikbaarheid. Gemeenten en provincie slaan de handen ineen om de regio Zuid-Kennemerland/IJmond ook in de toekomst bereikbaar én leefbaar te houden.

Hoe kunnen we het regionale OV versterken? Welke knelpunten voor (snel)fietsers kunnen we wegwerken? Op welke manier zorgen we voor minder schadelijke uitstoot van de mobiliteit? Welke communicatieacties kunnen we gezamenlijk in deze regio oppakken om actieve en schone mobiliteit te promoten? De focus in de werkagenda ligt op het aantrekkelijker maken van openbaar vervoer en het gebruik van de (elektrische) fiets.

Samenwerking zeven gemeenten en provincie Noord-Holland

In de Werkagenda Mobiliteit Zuid-Kennemerland en IJmond spreken 7 gemeenten en de provincie Noord-Holland af wat zij samen doen om de regio bereikbaar én leefbaar te houden. Het gaat om de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede en Haarlem. Door bevolkingsgroei komen er veel inwoners bij in deze regio. De drukte op de weg neemt daardoor toe. Als het reisgedrag en goederenvervoer niet veranderen, staan we in 2040 allemaal stil. En dan hebben we ook nog het effect van al dat verkeer op de leefomgeving. 

Gedeputeerde Bereikbaarheid en Leefbaarheid van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof: 'Dat zijn uitdagingen, die je alleen samen kunt aanpakken. Dat geldt zowel voor het woon-werk als het recreatieve verkeer. Als je naar het strand van Zandvoort wil, kun je als reiziger kiezen voor de trein, de bus, de fiets of de auto. Wat iemand kiest kan afhangen van bijvoorbeeld het aantal fietsenstallingen bij station Haarlem of bij de bushalte. Als je thuis of onderweg door slimme systemen wordt geïnformeerd over de drukte, kun je ook nog kiezen voor een minder drukke bestemming zoals Recreatiegebied Spaarnwoude of het strand van IJmuiden.'

Regionale werkafspraken

Naast al lopende trajecten, zoals de doorontwikkeling van het regionale openbaar vervoer en de regionale doorfietsroutes, hebben de gemeenten en de provincie onder andere afgesproken om de mogelijkheden om recreanten en recreatief verkeer naar de kust te spreiden verder te onderzoeken. Daarbij kijken zij o.a. naar de ervaringen met het verkeer rondom de Formule 1. De provincie gaat dit oppakken.

Haarlem richt zich onder andere op het versterken van de OV-knooppunten en verkent de mogelijkheden van een ZE-zone. En Velsen gaat op zoek naar ondernemers die willen meewerken aan een proef waarbij pakketten aan de rand van de stand worden overgeladen op elektrische voertuigen.
Beverwijk neemt het voortouw in een onderzoek naar de effecten voor het regionale verkeer van de ontwikkelingen in de spoorzone.

Regionale werkagenda Mobiliteit Zuid-Kennemerland en IJmond

De Regionale Werkagenda is een product van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede en Haarlem. De agenda wordt jaarlijks geactualiseerd.

Meer informatie