Maandag 25 maart 2019 start aannemer Kreeft Infra BV in opdracht van de gemeente Velsen met rioolwerkzaamheden en het herinrichten van de Spaarnestraat, Maasstraat en Merwedestraat. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en duren tot half mei 2020. Deze datum is onder voorbehoud van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken. De aannemer informeert u tijdig bij de start van een nieuwe fase.

Wat gaat er gebeuren

  • het vervangen van de riolering voor een nieuw gescheiden rioolstelsel.
  • het vervangen van de bestrating.
  • het vernieuwen van de openbare verlichting.
  • het aanplanten van nieuwe bomen.

Werk in fases

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd die in elkaar overlopen.

  • 1e fase: Kruising Spaarnestraat hoek Van Ostadestraat.
  • 2e fase: Maasstraat en gedeelte Merwedestraat tot Waalstraat.
  • 3e fase: Merwedestraat tot Lange Nieuwstraat.
  • 4e fase: Spaarnestraat hoek Van Ostadestraat t/m Rijnstraat.
  • 5e fase: Spaarnestraat hoek Rijnstraat t/m Lange Nieuwstraat.

Start 1e fase maandag 25 maart 2019, kruising Spaarnestraat hoek Van Ostadestraat

Bereikbaarheid & Omleidingen

De woningen blijven bereikbaar via loopschotten of kunststof platen. Wij verzoeken u vriendelijk om voorafgaand aan de werkzaamheden uw auto buiten het werkterrein te parkeren.
Per fase worden er verkeersmaatregelen getroffen om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Voor fase 1 wordt het gehele kruispunt Spaarnestraat hoek van Ostadestraat afgesloten voor verkeer. Fietsers en voetgangers worden om het werk geleid.

Huisvuil

Wij verzoeken u om gedurende de periode van werkzaamheden uw huisvuil (op de ophaaldag) buiten het werkterrein aan te bieden. Als u hierbij onoverkomelijke problemen ondervindt en u deze niet zelf
kunt oplossen, vraag dan het personeel van de aannemer om u een handje te helpen. Wanneer een ondergrondse container niet bereikbaar is voor HVC wordt deze tijdelijk vervangen door een bovengrondse container ergens anders in de straat. Dit wordt aangegeven met een brief op de huidige ondergrondse container.

Communicatie

Voor technische informatie tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de projectbegeleider van de gemeente, de heer B.J. van Tienhoven, via het algemene telefoonnummer
van de gemeente 0255 567200.

Overlast

Uiteraard zorgen de werkzaamheden voor enige overlast. Wij streven ernaar deze zoveel mogelijk te beperken, maar kunnen die niet uitsluiten. Wij vragen hier om u begrip.

Faseringstekening

In de bewonersbrief ziet u een kaartje van de verschillende fases.

PDFBewonersbrief werkzaamheden omgeving KPN