Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende en kaderstellende taak. Dit doet zij door te onderzoeken hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente te werk gaat. Dit betekent dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de maatschappelijke doelen die de gemeente zich heeft gesteld gehaald worden en of dit op de meest efficiënte en effectieve manier gebeurt.

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke activiteiten en onderzoeken zij uitvoert. Zij laat zich wel inspireren door onderwerpen die de gemeenteraad, het college en de inwoners aandragen. Heeft u een onderwerp? Stuur dan een bericht sturen naar griffie@velsen.nl.

De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad ook over de jaarstukken en voert namens de gemeenteraad gesprekken met de accountant over de boardletter, de tussentijdse controle en het rapport van bevindingen inclusief de verklaring bij de jaarrekening. 

Leden van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Velsen heeft een onafhankelijke externe voorzitter en lid van de Rekenkamercommissie:

 • dhr. J.E. van der Boon
 • dhr. M.A. Hoogendoorn

 De leden:

 • Ahmet Karateke
 • Eric van der Does
 • Mike Rijkers
 • Gideon Nijemanting
 • Süleyman Çelik
 • Ilse van Turnhout
 • Ferry Levasier
 • Leo Kwant
 • Frank Cornet
 • Tommy Panis

De rekenkamercommissie heeft ook een secretaris: mw. A.F.K. Klinkenberg.

Werkprogramma

Iedere twee jaar maakt de rekenkamercommissie Velsen een werkprogramma. Het werkprogramma geeft aan welke nieuwe onderzoeken de commissie in 2021 en 2022 wil gaan uitvoeren. 
 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.