Voorwaarden

 • Je bent tenminste 12 jaar of ouder, of je hebt toestemming van je ouders om mee te doen. 
 • Als je op enige manier betrokken bent bij de organisatie van de prijsvraag en/of bij de bouw van de nieuwe zeesluis, dan ben je uitgesloten van deelname. 
 • Als een naam vaker ingestuurd wordt, mag degene die de naam het eerst heeft ingestuurd bij de openingsceremonie aanwezig zijn. 

Voorwaarden waar de naam aan moet voldoen

 • De naam mag nog niet voor een andere sluis in Nederland in gebruik zijn. 
 • Er mogen geen ongepaste of scheldwoorden in de naam staan.
 • De naam moet internationaal bruikbaar zijn (vermijd ‘sch’ en ‘g’).
 • Bij vernoeming van personen:
  • moet de te vernoemen persoon ten minste tien jaar geleden overleden zijn. (Uitzondering hierop vormen de leden van het Koninklijk Huis. Zij kunnen al tijdens het leven worden vernoemd).
  • moet de te vernoemen persoon van onbesproken gedrag en onomstreden zijn.
  • moet de te vernoemen persoon van groot belang zijn geweest voor de samenleving.
  • bij vernoeming van personen met alleen plaatselijke bekendheid:
   • moet de te vernoemen persoon op maatschappelijk, bestuurlijk, economisch, sport- of cultureel gebied een belangrijke en langdurige bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van die sector in Velsen. Dit niet alleen door een brede inzet in zijn/haar beroepsuitoefening, maar ook en vooral door diverse nevenactiviteiten. De bijdrage moet betrekking hebben op zaken van algemeen belang die de belangenbehartiging/vertegenwoordiging van doelgroepen overstijgen en meer omvatten dan het oprichten en/of (langdurig) leiden en uitbouwen van een onderneming, stichting of vereniging;
   • moet de te vernoemen persoon bij voorkeur in Velsen geboren zijn of in Velsen woonachtig zijn (geweest);

Kijk voor alle criteria waar we op toetsen in de beleidsregel naamgeving openbare ruimte

Ga terug naar de instuurpagina