Regeling studietoeslag voor studenten met een beperking

Beschrijving

Ben je scholier of student, 15 jaar of ouder en door een beperking niet in staat om te werken naast je studie? Dan kun je een studietoeslag krijgen.

Je hebt recht op een studietoeslag als je:

  • 15 jaar of ouder bent.
  • In de gemeente Velsen woont.
  • Onderwijs volgt waarvoor je studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering (WSF) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten (WTOS) ontvangt.
  • Naast de studie niet kunt bijverdienen om permanente of langdurige medische redenen.
  • Geen recht hebt op een Wajong-uitkering.
  • Stagevergoeding ontvangt tot maximaal €197,15 per maand. Let op: alles boven € 197,15 haalt de gemeente af van de studietoeslag.

Hoeveel is het?

De hoogte van de studietoeslag bedraagt per maand
Leeftijd Bedrag
21 jaar en ouder € 334,34
20 jaar € 267,47
19 jaar € 200,60
18 jaar € 167,17
17 jaar € 132,06
16 jaar € 115,34
15 jaar € 100,30

Wijzigingen

Zijn er wijzigingen die van invloed zijn op de studietoeslag? Bijvoorbeeld in de studiefinanciering, studie, inkomen of Wajong? Dan moet je deze wijzigingen direct aan ons doorgeven.

Hebben we jouw aanvraag met alle benodigde bijlagen ontvangen? Dan krijg je een uitnodiging voor een medische beoordeling. Daarin beoordelen we of je kunt werken naast je studie.

Aanvragen

Download het aanvraagformulier 2023

Vul het formulier in, onderteken het en stuur deze met de gevraagde documenten naar:

Gemeente Velsen
​Domein Samenleving
Antwoordnummer 550
1970WB IJmuiden

Hulp nodig

Heb je hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Neem dan contact op met de Formulierenbrigade Velsen. Zij helpen je met het invullen van formulieren van de gemeente Velsen. Deze dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. Maak een afspraak met de Formulierenbrigade via het Contactpunt Sociaal Wijkteam. Het Contactpunt is alle werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur via 088 8876970.

Voor hulp bij het invullen kun je ook terecht bij het Buurt Advies Administratie Kafé (BAAK). Kom langs tijdens het inloopspreekuur op:

  • donderdag van 10.00 tot 13.00 uur in Bibliotheek IJmuiden, Dudokplein 16 in IJmuiden
  • vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur in Bibliotheek Velserbroek, Maan Bastion 476 in Velserbroek
  • maandag van 10.00 tot 13.00 uur in Wijkcentrum de Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.