Regeling indirecte schoolkosten

03 augustus 2022
Actueel nieuws
Rugzak met schoolspullen

Naar school gaan moet voor elk kind mogelijk zijn. Ouders van schoolgaande kinderen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage om indirecte schoolkosten te betalen.

Voorbeelden van indirecte schoolkosten zijn:
•    de ouderbijdrage
•    schoolactiviteiten zoals schoolreis of werkweek
•    kosten voor materiaal zoals een boekentas of schrijfgerei.

Vaak heeft uw kind voor school een computer, laptop of tablet nodig. Zit uw kind op het voortgezet onderwijs dan kunt u een bijdrage krijgen voor zo’n aankoop.

Wilt u een aanvraag doen? Lees meer over de regeling indirecte schoolkosten.
 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.