De IJmuider Courant publiceerde op 14 juli 2021 een artikel met als titel ‘RIVM gaat oorzaken noemen voor hogere kans op longkanker in de IJmond’.

In het artikel staat ook ‘Vervolgonderzoek moet duidelijk maken hoe het kan dat inwoners van de IJmond gemiddeld 25 procent meer kans hebben om longkanker te krijgen’. Dat zit anders dan in het artikel verwoord.

Het RIVM kijkt in het vervolgonderzoek naar de stoffen die aanwezig zijn in de leefomgeving en wat daarvan het risico is voor de gezondheid. En het RIVM kijkt naar waar die stoffen vandaan komen. Dat is wat anders dan dat RIVM duidelijk kan maken waardoor er meer longkanker is in de IJmond.

In de beantwoording van de raadsvragen over het GGD onderzoek van 8 juli 2021 staat dit ook zo uitgelegd: 'Met het ‘kijken naar oorzaken’ hebben wij bedoeld dat het RIVM onderzoek doet naar de herkomst van de stoffen die een risico kunnen zijn voor de gezondheid.' Het RIVM geeft op hun website uitleg over de inhoud van het onderzoek, en reageert op dit krantenartikel. Dit kunt u lezen op RIVM.

Op de website van de IJmuider Courant kunt u het artikel 'RIVM gaat oorzaken noemen voor hogere kans op longkanker in de IJmond’ lezen.