Op donderdag 4 juli bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2020 - 2023. De perspectiefnota biedt het inhoudelijk en financieel kader voor de begroting van 2020 en de daaropvolgende jaren. Dit geeft een overzicht van de beleidskeuzes van de gemeente, de prioriteiten die worden gesteld en voorstellen met financiële consequenties voor de komende jaren. Daarbij worden voor het dekken van de aanvullende kosten een aantal bezuinigingen voorgesteld, waar de gemeenteraad over zal discussiëren.

Algemene Beschouwingen

Traditiegetrouw vinden de Algemene beschouwingen plaats bij de Perspectiefnota. Bij deze beschouwingen vertellen de politieke partijen hun visie op de gemeente Velsen voor de komende jaren.

Vergadering bijwonen?

U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel live als achteraf te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad.

Agenda en stukken

Open de raadskalender en klik op de datum van deze vergadering. Ook zijn de uitzendingen van de vergaderingen van de raad Velsen live te volgen en terug te zien op het Tv-kanaal en via www.raadsplein.tv van RTVSeaport.

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 18.30 uur (i.p.v. 19.30 uur)