Raadsvergadering op 27 maart

21 maart 2024
Gemeenteraad

Woensdag 27 maart is er in het gemeentehuis om 19.30 uur een raadsvergadering. De vergadering is op woensdag vanwege het paasweekend. U bent van harte welkom!

Welkom

U bent welkom om de raadsvergadering vanaf de publieke tribune te volgen. De vergadering wordt ook live externe-link-icoonuitgezonden via de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon en via RTV Seaport.externe-link-icoon Het gemeentehuis, ingang Plein 1945, is om 19.00 uur open en de koffie/thee staan dan klaar. 

Inspreken

Aan het begin van de raadsvergadering kunt u inspreken externe-link-icoonover onderwerpen die niet op de agenda staan. U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk woensdag 27 maart 12.00 uur via griffie@velsen.nl


De gemeenteraad gaat tijdens de raadsvergadering besluiten nemen over onder andere: 

Vergoeding kosten voor opsporen en opruimen ontplofbare oorlogsresten

In de gemeente Velsen worden regelmatig bouw- en graafwerkzaamheden uitgevoerd waarbij eerst onderzoek is naar ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vergoedt een deel van deze kosten. De raad neemt in deze vergadering een besluit of het college de vergoeding kan aanvragen.

Zienswijze Kadernota Recreatieschap Spaarnwoude 2025

Recreatieschap Spaarnwoude heeft de kadernota 2025 aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeente Velsen is participant van het recreatieschap. Er wordt in de kadernota geen verhoging voorgesteld van de gevraagde participantenbijdrage. Het college heeft een mening over de kadernota gemaakt. In deze vergadering besluit de gemeenteraad of deze mening akkoord is.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

De wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd met als doel om de invloed van de gemeenteraden op gemeenschappelijke regelingen te versterken. Hierdoor moeten andere regelingen, waaronder de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Kennemerland worden aangepast.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief

De wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd met als doel om de invloed van de gemeenteraden op gemeenschappelijke regelingen te versterken. Hierdoor moeten andere regelingen, waaronder de gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief (NHA) worden aangepast.

Fractieverantwoording

De fracties krijgen jaarlijks een vergoeding voor kosten die ze in hun raadswerk maken. Hierover leggen ze jaarlijks verantwoording af.

Aanwijzen grote projecten

De raad wil een sterkere rol hebben bij grote projecten zodat de raad goed de kaders kan stellen en de controlerende rol kan vervullen. In 2023 is een leidraad gemaakt waarin afspraken staan tussen college, raad en ambtelijke organisatie over de positie van de raad bij grote projecten. Bij het vaststellen van de leidraad is afgesproken dat het college van burgemeester en wethouders criteria zouden maken over wat een groot project is. Die criteria zijn er nu en de raad geeft in deze vergadering aan of de criteria naar wens zijn.

De hele agenda externe-link-icoonmet bijbehorende stukken staan op de website van de gemeenteraad.externe-link-icoon