Raadsvergadering 25 april

22 april 2024
Gemeenteraad

Donderdag 25 april is er in het gemeentehuis om 19.30 uur een raadsvergadering.

Welkom

U bent welkom om de raadsvergaderingexterne-link-icoon vanaf de publieke tribune te volgen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon en via RTV Seaportexterne-link-icoon. Het gemeentehuis, ingang Plein 1945, is om 19.00 uur open en de koffie/thee staan dan klaar. 

Inspreken

Aan het begin van de raadsvergadering kunt u insprekenexterne-link-icoon over onderwerpen die niet op de agenda staan. U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 25 april 12.00 uur via griffie@velsen.nl
Er staan dit keer niet veel onderwerpen op de agenda waar de raad over moet besluiten. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Zienswijze wijziging GR IJmond Werkt

De Wet gemeenschappelijke regeling is gewijzigd. De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! moet daarop worden aangepast. De raad geeft aan of de wijziging akkoord is. 

Verklaring van geen bedenkingen project Thaliatheater

In 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om van het Thalia theater en de bijbehorende pastorie 21 appartementen te maken. De bijzondere karakteristieken van het gebouw blijven zoveel mogelijk behouden. Er zijn zienswijzen ingediend maar die leiden niet tot een aanpassing van het ontwerp. De raad besluit in deze vergadering of zij een verklaring van geen bedenkingen geeft.    

Afscheid wethouder

Dit is de laatste raadsvergadering waar wethouder Marianne Steijn bij is. Zij stopt aan het einde van de maand als wethouder. De raad neemt tijdens deze vergadering afscheid van haar. De gemeente organiseert nog een officieel afscheid.