Raadsessies over integrale drugsaanpak, woonruimteverdeling en aanpak energiearmoede en NIP

15 september 2023
Gemeenteraad

Donderdagavond 21 september heeft de gemeenteraad 3 sessies. U bent van harte welkom om in het gemeentehuis langs te komen en mee te luisteren. De sessies gaan over integrale drugsaanpak, woonruimteverdeling en aanpak energiearmoede en NIP.

De sessies van donderdagavond gaan over:

Integrale drugsaanpak

Van 19.30 tot 21.00 uur in de raadzaal.

De raad heeft begin dit jaar extra geld vrijgemaakt om de drugsproblematiek in Velsen steviger aan te pakken. Voor een goede aanpak is een brede samenwerking tussen organisaties als de gemeente, onderwijs, zorg en horeca nodig. Tijdens deze sessie geeft de projectleider van de gemeente een presentatie over de drugsaanpak. Op deze wijze krijgen de raadsleden een beeld van de aanpak. 

Prestatieafspraken Velsen en Woonruimteverdeling

Van 19.30 tot 21.00 uur in de Schoonebergzaal.

De gemeente Velsen, woningcorporaties en hun huurdersorganisaties maken afspraken over de huisvesting in onze gemeente. Dit heten prestatieafspraken. De prestatieafspraken worden voor vier jaar vastgesteld. Jaarlijks spreken de betrokken organisaties, in de zogenaamde jaarschijf, met elkaar af wat hun bijdrage aan het volkshuisvestingbeleid van de gemeente Velsen is.

De raad vindt huisvesting een belangrijk onderwerp en wil nauw betrokken zijn bij het opstellen van de jaarschijf. Tijdens deze sessie kan de raad adviezen meegeven aan het college. Onlangs was er een informatieavond voor de raadsleden om met alle partners informeel in gesprek te gaan.

Advies aanpak energiearmoede en NIP

Van 21.30 tot 23.00 uur in de Raadzaal.

Om de klimaatdoelen te halen, moet de uitstoot van CO2 omlaag. Vanuit het Rijk is geld ontvangen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Het NIP is een meerjarige aanpak van de rijksoverheid om woningen te isoleren en de warmtevraag te verlagen. Tijdens deze sessie kan de gemeenteraad een advies meegeven aan het college voor de NIP-aanpak. 

U bent welkom

U bent van harte welkom om bij de sessies aanwezig te zijn. Ze vinden plaats in het gemeentehuis aan het Plein 1945. 
U kunt bij de meeste sessies ook inspreken. Als u dit wilt doen dan kunt u zich tot uiterlijk 21 september 12.00 uur aanmelden bij de griffie door een e-mail te sturen naar griffie@velsen.nl. Voor meer informatie over het inspreken kunt u ook bij de griffie terecht. 

Meer informatie en contact

Meer informatie over de raad (waaronder de agenda’s van de vergaderingen) vindt u op gemeenteraad. Met vragen over de raad kunt u ook contact opnemen met de griffie (ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad) via griffie@velsen.nl of door te bellen met telefoonnummer 0255 567251.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.