Raadsessies bestuursrapportage en de begroting

11 oktober 2023
Gemeenteraad

Donderdagavond 12 oktober heeft de gemeenteraad twee sessies over de bestuursrapportage en de begroting. U bent van harte welkom om in het gemeentehuis langs te komen en mee te luisteren.

Ze worden ook live uitgezonden via de website van de gemeenteraad. Bij deze sessies kunt u eventueel ook inspreken.

De sessies gaan dit keer over:

2e bestuursrapportage (19.30 uur – 21.00 uur Raadzaal)

De raad geeft, als ‘baas’ van de gemeente, het college de kaders van de begroting mee. In deze rapportage vertelt het college aan de raad of de uitvoering van de begroting 2023 naar wens verloopt. In het rapport staan met name de afwijkingen beschreven. De raad gaat in deze sessie met het college in gesprek over de rapportage.

Begroting (21.30 uur – 23.00 uur Raadzaal)

In het voorjaar heeft de raad de Perspectiefnota besproken. De raad geeft dan aan het college de kaders voor de begroting 2024 mee en geeft eventueel extra wensen aan. Het college gaat vervolgens aan de slag met de begroting 2024. Het concept is nu klaar en de raad gaat het concept in deze sessie met het college bespreken. In de raadsvergadering van 2 november 2023 besluit de raad of de begroting akkoord is.

De vergaderingen gaan achter elkaar door dus als de behandeling van de 2e bestuursrapportage eerder klaar is dan start de sessie over de begroting eerder.
 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.