Raadpleging Velsen-Noord en onderzoek alternatieve scenario’s

14 februari 2023
Opvang vluchtelingen
Een cruiseschip in het Noordzeekanaal

Collegebericht over de raadpleging onder inwoners in Velsen-Noord en het onderzoek naar alternatieve locaties voor een kleiner schip waar we 200 tot 220 mensen van het opvangschip kunnen opvangen.

Geachte leden van de raad, 

Eerder gaf u wensen en bedenkingen mee over het voorgenomen besluit van het college rond het opvangschip voor asielzoekers in Velsen-Noord. Op basis van uw wensen en bedenkingen besloot het college op 31 januari om een raadpleging te houden onder inwoners van Velsen-Noord en om met hen in gesprek te gaan. Gelijktijdig onderzoeken we alternatieve locaties voor een kleiner schip waar we ongeveer 200-220 mensen kunnen opvangen die nu op het opvangschip wonen en ondertussen binding hebben met de regio. In dit collegebericht geven we u een update over deze twee sporen. 

Raadpleging inwoners Velsen-Noord

U vroeg ons een raadpleging onder inwoners van Velsen-Noord te organiseren en ook met hen in gesprek te gaan over het verzoek om verlenging. Als onderwerpen noemde u hierbij om bij inwoners de zorgen, voorwaarden en ideeën op te halen die zij hebben. Om de zorgen en voorwaarden op te halen zetten we een online vragenlijst in. Daarnaast organiseren we aanvullende gesprekken waar inwoners ideeën mee kunnen geven en vragen kunnen stellen.

Online vragenlijst

De raadpleging doen we via een online vragenlijst. Het doel is om op te halen hoe de inwoners van Velsen-Noord kijken naar de vraag over verlenging. Zodat u en wij dit mee kunnen wegen in het uiteindelijke besluit. We hebben een onafhankelijk bureau met ervaring op dit gebied gevonden dat dit onderzoek in korte tijd voor ons uit kan voeren. Dit is I&O Research.

Alle inwoners van Velsen-Noord van 18 jaar en ouder krijgen een brief met een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. In deze brief staat ook een unieke code, zodat mensen de vragenlijst maar één keer in kunnen vullen. We willen dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst kunnen invullen. Om ook niet-Nederlandstaligen te bereiken, zit bij de brief een samenvatting in het Engels, Arabisch, Pools en Turks. De vragenlijst is online ook in deze talen beschikbaar. Daarnaast is op een aantal momenten iemand aanwezig in buurtcentrum de Stek die kan helpen om de vragenlijst in te vullen. Zo geven we ook mensen die bijvoorbeeld geen computer of internet hebben de mogelijkheid om hun mening te geven.

In de vragenlijst krijgen mensen eerst een aantal vragen over hoe zij vinden dat de opvang nu gaat. Vervolgens kunnen ze aangeven of ze vinden dat het schip nog zes maanden mag blijven, of weg moet. En ze kunnen aangeven welke afspraken (voorwaarden) ze daarbij belangrijk vinden. Tenslotte vragen we hoe mensen kijken naar de samenhang met de opvang van statushouders. Aan mensen die vinden dat het schip nog zes maanden mag blijven, vragen we of ze vinden dat dit ook nog langer dan zes maanden mag, wanneer het betekent dat gemeente Velsen minder of geen statushouders hoeft op te vangen.

Inwoners ontvangen de vragenlijst in de tweede helft van deze week. Vervolgens kunnen ze tot en met zondag 26 februari 2023 de vragenlijst invullen. Ze hebben hier dus ongeveer 10 dagen voor (afhankelijk van wanneer de brief precies op de mat valt).

Gesprekken met inwoners

Aanvullend aan de online vragenlijst vroeg u om met inwoners in gesprek te gaan. Deze gesprekken willen we inzetten om kleuring te geven aan de vragenlijst. Tijdens de bijeenkomsten kunnen inwoners ideeën rond het opvangschip aan de gemeente meegeven. Ze kunnen ook vragen stellen, over de opvang of over het proces en de peiling. Als resultaat van de gesprekken brengen we de meegegeven ideeën in beeld en maken we een sfeerverslag. 
Deze bijeenkomsten vinden plaats in buurtcentrum de Stek in Velsen-Noord, in de periode dat de vragenlijst openstaat. Aanmelden voor de bijeenkomsten is verplicht. De uitnodiging aan inwoners en de manier waarop ze zich kunnen aanmelden, staat in de brief die ze ontvangen. Als de genoemde twee momenten vol zijn, organiseren we een extra moment.

Onderzoek alternatieve locaties

Naast de raadpleging in Velsen-Noord gaat het college door met het voornemen om alternatieve locaties te onderzoeken voor een deel van de vluchtelingen dat inmiddels binding met onze regio heeft. Gezien de beschikbare tijd kijken we of er een geschikte kade is voor een riviercruiseschip. We zijn hierover in gesprek met verschillende partijen. Het is nog niet duidelijk of het gaat lukken om een passende locatie te vinden. Ook voor een riviercruiseschip is het niet makkelijk om voor een langere periode een goede en veilige locatie te vinden. Voor de kades brengen we samen met de partners bijvoorbeeld in beeld of er een schip kan liggen, hoe het zit met omwonenden, hoe het zit met de (nautische) veiligheid op en rond de locatie, en welke voorzieningen er in de omgeving zijn. Of een alternatief scenario haalbaar is, hangt verder af van de beschikbaarheid van schepen. Hierover zijn we met het COA in gesprek.

Tenslotte

De tijdsdruk op beide sporen is groot. U heeft gevraagd om de resultaten op 10 maart 2023 te ontvangen, zodat u ze op 16 maart 2023 in een extra raadsvergadering kunt bespreken.

Ons streven is om de resultaten van beide sporen te combineren in een voorgenomen besluit van het college. Dit besluit willen wij op 10 maart nemen. Vervolgens kunt u hier wensen en bedenkingen op meegeven in de raadsvergadering van 16 maart 2023. Hierna neemt het college een definitief besluit over het vervolg.

Als het besluit is dat het schip weg moet, dan heeft het COA tijd nodig om bewoners naar een andere locatie te verplaatsen. En als gekozen wordt voor een alternatief scenario is ook tijd nodig om dat te realiseren. Daarom besloten we eerder dat - als het besluit is dat het schip moet vertrekken - het schip zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken nadat de raad een besluit heeft genomen over de wensen en bedenkingen weg moet zijn.  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen.
 

Dit is de tekst uit het collegebericht van 14 februari 2023.  Alle collegeberichten zijn te vinden op de website velsen.notubiz.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.