In opdracht van de gemeente Velsen gaat De Bie Infra samen met Smit Composite 9 stuks inspectieputten renoveren op de Dokweg in IJmuiden. De manier waarop deze putten gerenoveerd worden is heel bijzonder en is niet eerder toegepast in de gemeente. De samenwerkende partijen zijn er trots op dat deze duurzame manier van renoveren ook een heel gunstig effect heeft op de beperking van hinder voor de omgeving.

Huidige renovatie

Rioolputten worden aangetast door ingegroeide boomwortels en door vloeistoffen en rioolgassen. Het renoveren van rioolputten blijkt een lastige en tijdrovende klus. Tot nu toe worden de meeste putten gerenoveerd door ze te voorzien van een (betonnen) coating. Deze beschermlaag hecht vaak slecht waardoor de gewenste levensduur niet wordt gehaald. 

Nieuwe techniek

Smit Composite heeft hier een innovatieve oplossing voor bedacht. De beschadigde put wordt nauwkeurig in gescand door middel van 3D techniek. Daarna wordt een driedimensionale tekening gemaakt en een flexibele ‘liner’ van composiet op maat ontworpen, die precies in de bestaande put past. Uitharding van het composiet gebeurt ter plaatse door middel van UV-lichtuitharding.

Minimale overlast voor de omgeving

Het voordeel van deze aanpak is dat er veel voorbereidend werk in de fabriek plaatsvindt, waardoor de renovatie op locatie binnen één dag of één dagdeel per put gerealiseerd kan worden. Dit zorgt voor een minimale overlast voor de omgeving.
Bij het renovatieproces van rioolputten worden ook de bodem en de aansluitingen meegenomen. De gerenoveerde putten zijn na renovatie waterdicht en chemisch resistent.
De composiet schaal kan in dikte variëren, afhankelijk van de gewenste dikte, bijv. bij bepaalde grond(water)druk en/of verkeersbelasting.

Beperking uitstoot CO2

Omdat alle elementen op de plek kunnen blijven, scheelt dit ook afvoer van de oude materialen en aanvoer van nieuwe. Dit draagt uiteraard bij aan de beperking van de uitstoot van CO2, iets waar zowel gemeente als de aannemer doelbewust naar streven.