Provincie Utrecht en Metropoolregio Amsterdam maken afspraken voor duurzame woningbouw

30 september 2022
Actueel nieuws
Sander Smeets ondertekend het convenant

Om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen, hebben de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een overeenkomst (convenant) voor duurzame woningbouw opgesteld. Hierin staan ambitieuze afspraken, strenger dan de huidige wettelijke normen, zodat er sneller, goedkoper en duurzame woningen gebouwd kunnen worden. Namens de gemeente Velsen ondertekende wethouder Sander Smeets het convenant.

Oproep aan Rijk: “Maak van dit convenant de landelijke norm.”

De ondertekenaars komen vooral uit de provincies Utrecht en Flevoland en de regio Amsterdam: het deel van Nederland waar 30% van de woningbouwopgave gerealiseerd moet worden. 

Vanuit gemeenten en marktpartijen kwam het signaal dat er grote behoefte was aan afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Bijvoorbeeld over circulariteit, natuurinclusief bouwen, klimaataanpassingen en energiegebruik. Provincie Utrecht en MRA hebben gehoor gegeven aan deze oproep en het convenant vormgegeven. Uiteraard in overleg met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen.

Het convenant is inmiddels ondertekend door meer dan 75 organisaties. Dit zijn onder andere 30 gemeenten, 3 provincies en meer dan 30 ontwikkelaars en bouwbedrijven.

Sneller, duurzamer én betaalbaarder

Gedeputeerde Rob van Muilekom noemt de ondertekening een mijlpaal: 'Ik ben enorm trots dat deze overeenkomst nu op tafel ligt en met inbreng van vele betrokken partijen tot stand is gekomen. Ik weet zeker dat we op deze manier woningen echt sneller, duurzamer én betaalbaarder kunnen bouwen. Het zou mooi zijn als deze afspraken als een soort olievlek over Nederland vloeien en nog veel meer partijen zich aansluiten.'

Alle deelnemers poseren voor de foto bij het ondertekende convenant

Convenant als landelijke norm

De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft al interesse getoond en volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet.

Het convenant dient ook als platform waarin organisaties elkaar vinden om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. Het platform heeft de naam 'Toekomstbestendig Bouwen' gekregen. Het wordt gebruikt om kennis te delen. Op deze manier kan er geleerd en onderzocht worden op welke manier er nog duurzamer kan worden gebouwd.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.