Het gemeentebestuur wil dat er minder verkeer door het centrum rijdt. Daarom wordt een zogenaamde ‘kleine centrumring’ aangelegd. Het nieuwe definitieve ontwerp voor het Van Poptaplantsoen en Kennemerplein, dat samen met vertegenwoordiging uit de wijk is gemaakt, is vastgesteld.

Voorgeschiedenis

In het voorjaar van 2017 is gesproken met bewoners over plannen voor de ‘kleine centrumring’. In juni 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat er een verbinding komt tussen het Van Poptaplantsoen en de Julianakade. Het verkeer kan dan vanaf het Moerbergplantsoen makkelijker doorrijden naar de Julianakade. Verder is bepaald dat de snelheid 30 km/uur blijft. Eind 2018 is de gemeente begonnen met de voorbereidingen voor de herinrichting van het Van Poptaplantsoen en het Kennemerplein.

Samen ontwerpen

Van december 2017 tot en met mei 2018 heeft de gemeente samen met bewoners en belangenverenigingen aan het ontwerp gewerkt. Deze ‘klankbordgroep’ is 4 keer bij elkaar gekomen. Samen zijn de deelnemers tot een plan (voorlopig ontwerp) gekomen. Dat is in juni gepresenteerd. Daarna was er gelegenheid om op het ontwerp te reageren. In september heeft het college het definitieve ontwerp vastgesteld.

Resultaat

Het resultaat is een inrichting met maximale gebruikskwaliteit voor de bewoners en ruimte voor alle evenementen die op het Kennemerplein worden georganiseerd. Extra drempels, duidelijke markeringen, extra parkeergelegenheid op het Moerbergplantsoen, goede zichtlijnen, zebrapaden en oog voor het belang van fietsers: het is een ontwerp geworden met nadruk op groen, veiligheid en verblijfskwaliteit.

Niet alles kan …

Niet alle verzoeken konden een plek krijgen in het ontwerp. Een voorbeeld hiervan is de locatie van de bushalte midden op het Kennemerplein: een doorn in het oog van organisatoren van evenementen, maar essentieel voor bewoners en winkeliers.

Meer informatie

Hieronder kunt u de inspraakrapportage met het defintief ontwerp downloaden

PDF180918 Inspraakrapportage Kennemerplein van Poptaplantsoen.pdf

PDF180918 Definitief ontwerp Van Poptaplantsoen.PDF

PDF180918 Definitief ontwerp Kennemerplein.PDF

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer A. van Poecke via het algemene telefoonnummer 14 0255 of per e-mail via info@velsen.nl o.v.v. Ontwerp herinrichting Van Poptaplantsoen/ Kennemerplein.