Programma van Eisen woonproject Delftplein vanaf 24 augustus in te zien

24 augustus 2023
Actueel nieuws

Locatie Delftplein ligt deels op grondgebied van de gemeente Velsen (Santpoort) en deels op grondgebied van de gemeente Haarlem. De ambitie is om minimaal 350 woningen te bouwen, waarvan een groot deel sociaal (60%) en het overige deel middel dure woningen (40%).

Het Programma van Eisen voor de Leefomgeving (PvEL) bevat een visie, een programma van eisen, een spelregelkaart en beeldkwaliteitsregels. Het PvEL bevat hiermee de uitgangspunten voor de planontwikkeling.

Meer informatie over het inzien van het concept Programma van Eisen voor de Leefomgeving staat op de projectpagina Delftplein Santpoort-Noord. Op de website van de gemeente Haarlem/Woningbouw op het Delftplein kunt u meer informatie lezen en het PvEL downloaden onder het kopje Documenten.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.