Vanaf vrijdag 25 oktober 2019 wordt op een deel van de Kennemerlaan bij wijze van proef een blauwe zone ingesteld. Het Kennemerplein valt buiten de zone (zie pdf).

De maatregel is om kort parkeren te stimuleren. Het wordt aangegeven met borden en een blauwe lijn langs de parkeervakken waarvoor het van toepassing is.

Wanneer parkeren met de parkeerschijf?

Binnen de blauwe zone is parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 10:00-17:00 uur gedurende 2 uur toegestaan. Hiervoor stelt u de parkeerschijf in op de begintijd van uw parkeeractie. Buiten de genoemde tijden zijn de parkeervakken vrij toegankelijk.

Waarom deze proef?

Aanleiding voor de proef is een verzoek van een meerderheid van de winkeliers aan de Kennemerlaan vanwege de parkeerdruk door langparkeerders.

Tot wanneer duurt de proeftijd?

Als de Kennemerlaan ter hoogte van de blauwe zone wordt opgebroken voor de aanstaande herinrichting (naar verwachting vanaf januari 2020) wordt de proef beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de informatie uit de evaluatie wordt beslist of de blauwe zone (al dan niet in aangepaste vorm) definitief wordt ingesteld.

PDFBlauwe zone Kennemerlaan.pdf