Een zakenpaspoort is hetzelfde als een 'standaard' paspoort, alleen bevat het meer visumbladen. Een 'normaal' paspoort heeft 32 pagina's, een zakenpaspoort 64. Als u veel reist en veel stempels krijgt van diverse douaneposten, kan een zakenpaspoort dus uitkomst bieden.

Vingerafdruk

Vanaf 21 september 2009 moeten de Nederlandse paspoorten vingerafdrukken in de chip bevatten. De opname van vingerafdrukken vloeit voort uit een verordening van de Europese Unie. Het doel van de opname van biometrie in de reisdocumenten is het beter beveiligen tegen vervalsingen en frauduleus gebruik.

De vingerafdrukken worden bij het aanvragen van een reisdocument elektronisch opgenomen met een vingerafdruklezer die aan de balie is geplaatst. De twee afgenomen vingerafdrukken worden in een chip in uw paspoort opgeslagen.

Let op! Verfresten en ander vuil op uw vingers kunnen problemen geven bij het afnemen van vingerafdrukken. Zorg daarom voor schone vingers.

Uw vingerafdrukken worden bewaard totdat de uitreiking van het aangevraagde paspoort is geregistreerd. Vervolgens verwijdert de gemeente de vingerafdrukken uit het archief.

Van kinderen onder de 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen en dus ook niet opgeslagen in de chip. Ook wanneer het fysiek onmogelijk is om vingerafdrukken op te nemen gebeurt dit niet. Bij het ophalen van uw document kan de vingerafdruk geverifieerd worden.

Geldigheid en gebruik

Uw zakenpaspoort is 10 jaar geldig en geeft toegang tot alle landen van de wereld. Het is ook een wereldwijd geaccepteerd identiteitsbewijs. Bekijk ook 'Migratie en reizen' op Rijksoverheid.nl. U vindt daar reisadviezen en andere belangrijke informatie. Een goed advies: wees zuinig met uw reisdocument ! U mag naast een paspoort ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten.

Vermissing

De houder van het vermiste reisdocument legt een verklaring van vermissing af in de eigen woongemeente en ondertekent deze. U hoeft géén aangifte meer te doen bij politie. Daarna registreert de gemeente het reisdocument als vermist (‘V’) in de BRP. Een reisdocument dat in de BRP als vermist is geregistreerd, wordt automatisch nationaal en internationaal gesignaleerd. De houder kan vervolgens een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aanvragen. Ook wanneer er geen nieuw reisdocument wordt aangevraagd moet de houder van een vermist reisdocument een verklaring van vermissing afleggen. Dit is nodig om misbruik van het oude reisdocument tegen te gaan.

Bij vermissing van een reisdocument gelden aanvullende voorwaarden.

Indien u in het buitenland uw paspoort mist dient u ook daar aangifte te doen van de vermissing (diefstal/verlies) bij de lokale politie. (Uw reisverzekering kan naar het proces-verbaal van deze aangifte vragen.)

Hierna neemt u contact op met de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u verblijft voor meer informatie. Bij terugkomst in Nederland dient u weer een melding te doen bij Burgerzaken in uw woonplaats. Het proces-verbaal van de aangifte in het buitenland dient u te overleggen bij de aanvraag voor een nieuw reisdocument.

Noodpaspoort

Als u ook via een spoedprocedure bij de gemeente niet meer tijdig een geldig paspoort kunt krijgen, kunt u onder voorwaarden een noodpaspoort krijgen. Klik voor de uitgebreide beschrijving op 'Noodpaspoort'

Beleid & Wetgeving