Het kan voorkomen dat u schulden hebt en dat het niet lukt om tot een redelijke schuldenregeling te komen met uw schuldeisers. In samenwerking met bureau Schuldhulpverlening van de gemeente volgt er dan een "minnelijk traject".

Als de schuldeisers niet mee willen werken aan dit "minnelijke traject" dan kan een rechter een "dwingende" schuldenregeling opleggen aan de schuldeisers. De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt de rechter hiertoe de gelegenheid.

Bewindvoerder

De rechter benoemt een bewindvoerder.
Deze bewindvoerder:

  • neemt een aantal verantwoordelijkheden van u over;
  • ziet erop toe dat uw schuldregeling volgens afspraak verloopt;
  • houdt contact met de schuldeisers;
  • brengt verslag uit aan de rechtbank.

Het doel is om er voor zorg te dragen dat u na 3 tot 5 jaar schuldenvrij bent.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid
wetten.overheid.nl