De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. Deze waarde wordt vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar.

De BSGR gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Lees meer over de WOZ-waarde op BSGR

Wetgeving

Vragen over belastingaanslagen 2020 of daarvoor?

Neem dan contact op met gemeente Velsen tel: 0255 567200. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 

Vragen over belastingaanslagen 2021?

Neem contact op met BSGR (externe link) tel: 071 525 6200. De BSGR is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.