Wij bepalen de waarde van uw woning, gebouw, perceel of grond elk jaar opnieuw (WOZ-waarde). De peildatum daarvan ligt altijd op 1 januari van het vorige kalenderjaar. Wilt u de waarde van een woning weten? Dit zoekt u op via www.wozwaardeloket.nl

De waarde van bedrijfsgebouwen is alleen in te zien door de eigenaar en gebruiker.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan tot 6 weken na de dagtekening van de aanslag of beschikking. Een bezwaarschrift indienen doet u via gt-loket.velsen.nl/bezwaar-maken.

Inzien taxatieverslag WOZ

De WOZ-waarde van uw woning staat op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen. Dit biljet ontvangt u aan het begin van het jaar. Wilt u weten hoe wij de WOZ-waarde van uw woning bepalen? Bekijk het taxatieverslag via gt-loket.velsen.nl/taxatieverslag. In het verslag staan de gegevens van uw woning zoals het bouwjaar, de grootte en de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen. U kunt alleen taxatieverslagen opvragen van gebouwen, huizen, grond en percelen waarvan u de eigenaar of gebruiker bent.

Voor de aanvraag hebt u nodig:

  • DigiD-code
  • BSN-nummer
  • Aanslagnummer

Het opvragen van een taxatieverslag is gratis. Ook bezwaar maken is gratis.

 

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl