Hoe werkt het?

Burgers die fysieke belemmeringen ondervinden in het verkrijgen van een (medisch) geschikte woning kunnen voor woonbemiddeling in aanmerking komen.

Er kan bemiddeld worden na een medische indicatie.

U komt in aanmerking als u fysieke belemmeringen ondervindt in het normale gebruik van uw huidige woning en de huidige woning niet geschikt is om aangepast te worden (bijvoorbeeld bij permanent gebruik van een rolstoel; niet meer kunnen traplopen, enz.).

Mensen die rolstoelgebonden zijn hebben altijd recht op bemiddeling.

De bemiddeling van overige kandidaten hangt af van de individuele situatie die wordt vastgesteld in een medische indicatie.

 

Als u een WMO-voorziening wilt, kunt u zich hiervoor een verzoek indienen. Er wordt dan contact met u opgenomen door een medewerker van de afdeling Sociaal Domein. Deze benadert u telefonisch en van haar/hem hoort u hoe het vervolg van uw verzoek wordt afgehandeld. Hieraan kan ook een huisbezoek verbonden zijn.

U kunt hier een WMO-meldingsformulier downloaden. Vul deze in en stuur dit op naar de gemeente of geef het af aan de balie van het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

U dient medewerking te verlenen aan het WMO-onderzoek.

Wanneer krijg ik bericht?

De toewijzing van een (medisch) geschikte woning is afhankelijk van de beschikbaarheid van de woningen.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Uitgebreide informatie over zorg, hulp of financiële steun voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen vindt u op de website van Regelhulp

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

Is uw aanmelding al in behandeling bij de vakafdeling en wilt u een WMO-consulent spreken dan is er een telefonisch spreekuur op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.