Hoe werkt het?

Inwoners die fysieke belemmeringen ondervinden in het verkrijgen van een (medisch) geschikte woning kunnen voor woonbemiddeling in aanmerking komen.

Er kan bemiddeld worden na een medische indicatie.

U komt in aanmerking als u fysieke belemmeringen ondervindt in het normale gebruik van uw huidige woning en de huidige woning niet geschikt is om aangepast te worden (bijvoorbeeld bij permanent gebruik van een rolstoel; niet meer kunnen traplopen, enz.).

Mensen die rolstoelgebonden zijn hebben altijd recht op bemiddeling.

De bemiddeling van overige kandidaten hangt af van de individuele situatie die wordt vastgesteld in een medische indicatie.