Overheidsinformatie is altijd openbaar. U kunt deze informatie op verschillende manieren verkrijgen. U kunt bijvoorbeeld onze website bezoeken of onze brochures raadplegen. Daarnaast kunt u informatie opvragen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat heet een WOB-verzoek.

In het kader van de Wet Openbaarheid van bestuur is alle overheidsinformatie openbaar tenzij er zwaarwegende belangen een rol spelen. De WOB bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Een WOB-verzoek moet aan een aantal eisen voldoen en in een aantal gevallen wordt het verzoek niet gehonoreerd.

Wanneer geeft de gemeentelijke geen informatie?

De gemeente heeft het recht om te weigeren om informatie te verstrekken als

  • De veiligheid in gevaar komt door de openbaarmaking van de informatie;
  • Het gaat om vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven;
  • Er andere zwaarwegende belangen in het spel zijn dan de openbaarmaking van de gegevens.

Over het wel of niet honoreren van uw WOB-verzoek moet een besluit worden genomen.

Daarom vragen wij u vriendelijk om uw WOB-verzoek schriftelijk (aanvraagformulier downloaden) op te sturen naar:

Het College van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 465
1970 AL  IJMUIDEN

U ontvangt binnen 4 weken bericht.
Deze termijn kan worden verlengd met 4 weken maar u ontvangt dan bericht over de reden van de verlenging.

 

Voor het versturen en kopiëren van documenten kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl