Het is verboden om een gebouw dat geen woning is, als een woning te gebruiken. Als u dit toch wilt, moet u een vergunning aanvragen.

De gemeente bepaalt of het gebouw geschikt is voor bewoning, of er geen planologische bezwaren zijn en of het gebouw voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.