De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel om iedereen actief deel te laten nemen aan de samenleving, ook als dat niet (meer) gemakkelijk gaat. Wmo is er voor alle inwoners van Velsen die als gevolg van lichamelijke, verstandelijke of (psycho-)sociale problemen een belemmering ervaren op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vervoer en hulp nodig hebben bij het zoeken naar een mogelijke oplossing.

Eigen bijdrage

Wanneer u een voorziening ontvangt via de Wmo kan daar een eigen bijdrage voor worden gevraagd. Deze bijdrage wordt opgelegd en geïnd door het CAK. De hoogte van de vierwekelijkse bijdrage wordt onder andere gebaseerd op het verzamelinkomen en uw vermogen.

Kijk voor meer informatie op de webpagina 'Eigen bijdrage'

Wetgeving: