Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel om iedereen actief deel te laten nemen aan de samenleving, ook als dat niet (meer) gemakkelijk gaat.  Inwoners  van Velsen die als gevolg van lichamelijke, verstandelijke of (psycho-)sociale problemen een belemmering ervaren op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vervoer en hulp nodig hebben bij het zoeken naar een mogelijke oplossing.

Hoe kunt u zich aanmelden

U kunt zelf het Wmo-meldingsformulier invullen door het hier het Wmo-meldingformulier te downloaden, in te vullen en per post op te sturen naar:

Gemeente Velsen
Afdeling Sociaal Domein
Postbus 168,
1970 AD IJmuiden.

Wat gebeurt er met uw Wmo-verzoek?

Er wordt door een Wmo-consulente telefonisch contact met u opgenomen. In de meeste gevallen zal er met u een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens een vraagverhelderend (persoonlijk) gesprek worden uw hulpvraag, eigen mogelijkheden en eventuele andere oplossingen besproken. Het samen zoeken naar oplossingen is maatwerk, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van uw eigen kracht; wat u nog zelf kunt en wat uw omgeving en uw netwerk voor u kunnen betekenen. Het gewenste resultaat is dat u zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig kunt blijven.

Wanneer blijkt dat de eigen mogelijkheden geen of niet voldoende oplossing bieden, zal de gemeente in bepaalde gevallen compenseren met een maatwerk voorziening. Hierbij kunt u denken aan hulp bij het huishouden, een woningaanpassing, een vervoersvoorziening of begeleiding.

Eigen bijdrage

Wanneer u een voorziening ontvangt via de Wet maatschappelijke ondersteuning kan daar een eigen bijdrage voor worden gevraagd. Deze bijdrage wordt opgelegd en geïnd door het CAK. De hoogte van de vierwekelijkse bijdrage wordt onder andere gebaseerd op het verzamelinkomen en uw vermogen.

Indien u hier meer over wilt weten kunt u terecht op de webpagina 'Eigen bijdrage'

 

Wetgeving:

U kunt zich op 3 manieren aanmelden voor deze hulp:

1) door hier een Wmo-meldingformulier te downloaden, uit te printen, in te vullen en op te sturen naar/af te geven bij de gemeente. U kunt hier ook het Persoonlijk plan downloaden, invullen en meesturen met het meldingsformulier.

2) door te bellen met het Klant Contact Centrum. Telefoonnummer: 0255-567200 of 140255 en te vragen om het Wmo-meldingformulier aan u toe te sturen.

3) U kunt het formulier ook zelf ophalen in het gemeentehuis aan de balie (bezoekadres Klant Contact Centrum: Dudokplein 1. Openingstijden maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Er wordt - na ontvangst van uw Wmo-meldingsformulier - contact met u opgenomen door een medewerker van de afdeling Sociaal Domein. Deze benadert u telefonisch en van haar/hem hoort u hoe het vervolg van uw melding wordt afgehandeld. Hieraan kan ook een huisbezoek verbonden zijn.

Wanneer het dagelijkse functioneren wordt belemmerd als gevolg van beperkingen, kan dit in een aantal gevallen worden opgelost of verlicht met voorzieningen en/of hulpmiddelen.

Bepaalde artikelen en hulpmiddelen zijn inmiddels zo alledaags geworden, dat zij door de gemeente niet (meer) worden vergoed.

Deze artikelen worden als ‘algemeen gebruikelijk’ bestempeld (zie Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Velsen 2018).

Volgens de Verordening is een Algemeen gebruikelijke voorziening, een voorziening die:

 • niet speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking, dus ook door anderen gebruikt kan worden:
 • algemeen verkrijgbaar is;
 • niet – aanzienlijk – duurder is dan vergelijkbare producten.

In beginsel zijn de volgende voorzieningen algemeen gebruikelijk: 

 • tweede trapleuning
 • aanleg centrale verwarming
 • verlenging bediening bovenlicht (= raampje)
 • korflades in keukenkastjes
 • keramische- of inductie kookplaat
 • nivelleren drempels binnenshuis
 • aanleg douche (bij het ontbreken daarvan)
 • aanpassingen in een verouderde badkamer (aanpassingen aan badkamer van 20 jaar of ouder) bv. Verwijderen ligbad/lavet
 • douchestoel/douchekruk
 • vast douchezitje
 • hendel mengkraan/thermostaatkraan
 • douchekop op glijstang
 • antislipvloer
 • handgrepen en wandbeugels
 • aanleg tweede toilet boven
 • losse toiletstoel
 • verhoogd toilet of losse toiletverhoger
 • fiets met trapondersteuning en/of verlaagde instap en/of vooruit geplaatst crankstel
 • tandem/bakfiets/ligfiets
 • maaltijdservice
 • kinderopvang
 • boodschappenservice

   Bovengenoemde voorzieningen/hulpmiddelen en andere producten die aan het begrip ‘algemeen gebruikelijk’ voldoen, dient u dus zelf te realiseren en te bekostigen.
   

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

Is uw melding al in behandeling bij de vakafdeling en wilt u een Wmo-consulent spreken dan is er een telefonisch spreekuur op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.