Het doel van de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel om iedereen actief deel te laten nemen aan de samenleving, ook als dat niet (meer) gemakkelijk gaat.

Uitgangspunten van de Wmo

Bij de uitvoering van de Wmo wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van burgers en samenleving.  Dit betekent dat iedereen die hulp of zorg nodig heeft, dat in eerste instantie vraagt aan mensen uit zijn/haar omgeving of daarvoor de voorhanden zijnde andere mogelijkheden gebruikt.

Voor wie is de Wmo?

Voor een ieder die als gevolg van lichamelijke, verstandelijke of (psycho-)sociale problemen een belemmering ervaart op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vervoer en hulp nodig heeft bij het zoeken naar een mogelijke oplossing.

Hoe kunt u zich aanmelden voor deze hulp?

U kunt zelf het Wmo-meldingsformulier invullen door het hier te downloaden, in te vullen en per post op te sturen naar:

Gemeente Velsen
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Postbus 168,
1970 AD IJmuiden.

Mocht u eerst nog meer informatie wensen dan kunt u deze krijgen aan de balie van het gemeentehuis of telefonisch bij een medewerker van het Klant Contact Centrum. Bij de KCC-medewerker kunt u aangeven welk probleem (of  problemen) u ervaart.

Het telefonisch spreekuur van het team Wmo is op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur

Wat gebeurt er met uw Wmo-verzoek?

Er wordt door een Wmo-consulente telefonisch contact met u opgenomen. In de meeste gevallen zal er met u een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens een vraagverhelderend (persoonlijk) gesprek worden uw hulpvraag, eigen mogelijkheden en eventuele andere oplossingen besproken. Het samen zoeken naar oplossingen is maatwerk, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van uw eigen kracht; wat u nog zelf kunt en wat uw omgeving en sociale netwerk voor u kunnen betekenen. Het gewenste resultaat is dat u zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig kunt blijven.

Voorbeelden van zelf te realiseren oplossingen:

  • Hulp die u kunt vragen binnen uw sociale netwerk (denk hierbij aan buren/kinderen die boodschappen voor u doen/of uw ramen lappen).
  • Hulp die geboden wordt door diverse professionele instanties, zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, Socius Maatschappelijk Dienstverleners, MEE & de Wering, Stichting Sig en Context.
  • Faciliteiten die geboden worden door de verschillende organisaties binnen de gemeente; denk hierbij aan activiteiten bij de buurthuizen van Stichting Welzijn Velsen, peuterspeelzaalwerk enz.
  • Hulpmiddelen die u (kosteloos) kunt lenen via de Thuiszorgwinkels, zoals  bijvoorbeeld een rolstoel voor incidenteel gebruik, toiletverhoger of douchestoel.
  • Overige voorzieningen waar u zondermeer gebruik van kunt maken, zoals maaltijdservices en boodschappenservices.
  • Woningaanpassingen en hulpmiddelen die u zelf kunt kopen, zoals bijvoorbeeld een verhoogd toilet en beugels.  Zie ook: algemeen gebruikelijke voorzieningen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een individuele voorziening?

Wanneer blijkt dat de eigen mogelijkheden geen of niet voldoende oplossing bieden, heeft de gemeente een compensatieplicht op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In bepaalde gevallen zal de gemeente dan compenseren met een individuele voorziening, zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, woningaanpassing(en), een vervoersvoorziening of een rolstoel.

Persoonsgebonden budget of voorziening in natura?

Wanneer de gemeente besluit dat u in aanmerking komt voor een individuele voorziening, heeft u – in de meeste gevallen - de keuze om deze in natura of in de vorm van een Persoonsgebonden budget te ontvangen. Bij een voorziening in natura regelt de gemeente dat u de beschikking krijgt over de voorziening. De voorziening wordt door de gemeente rechtstreeks aan de leverancier betaald. Kiest u voor een Persoonsgebonden budget, dan ontvangt u van de gemeente een geldbedrag waarmee u - onder bepaalde voorwaarden - zelf uw voorziening kunt (in)kopen. Deze keuzemogelijkheid en de bijkomende voorwaarden worden met u besproken door de consulent.

Eigen bijdrage

Wanneer u een voorziening ontvangt via de Wet maatschappelijke ondersteuning kan daar een eigen bijdrage voor worden gevraagd. Deze bijdrage wordt opgelegd en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van de vierwekelijkse bijdrage wordt onder andere gebaseerd op het verzamelinkomen en uw vermogen.

Indien u hier meer over wilt weten kunt u terecht op de webpagina 'Eigen bijdrage'

Zie ook:

  • De flyer (download) van het Sociaal Wijkteam. Mogelijk kunnen zij ook iets voor u betekenen.
  • Uitgebreide informatie over zorg, hulp of financiële steun voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen vindt u op de website van Regelhulp

Wetgeving:
wetten.overheid.nl
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Velsen 2016

 

 

U kunt zich op 3 manieren aanmelden voor deze hulp:

1) door hier een Wmo-meldingformulier te downloaden, uit te printen, in te vullen en op te sturen naar/af te geven bij de gemeente..

2) door te bellen met het Klant Contact Centrum. Telefoonnummer: 0255-567200 of 140255 en te vragen om het Wmo-meldingformulier aan u toe te sturen.

3) U kunt het formulier ook zelf ophalen in het gemeentehuis aan de balie (bezoekadres Klant Contact Centrum: Dudokplein 1. Openingstijden maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Er wordt - na ontvangst van uw WMO-meldingsformulier - contact met u opgenomen door een medewerker van de afdeling WIZ (Werk, Inkomen en Zorg). Deze benadert u telefonisch en van haar/hem hoort u hoe het vervolg van uw melding wordt afgehandeld. Hieraan kan ook een huisbezoek verbonden zijn.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

Is uw melding al in behandeling bij de vakafdeling en wilt u een Wmo-consulent spreken dan is er een telefonisch spreekuur op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.