Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel om iedereen actief deel te laten nemen aan de samenleving, ook als dat niet (meer) gemakkelijk gaat.  Inwoners  van Velsen die als gevolg van lichamelijke, verstandelijke of (psycho-)sociale problemen een belemmering ervaren op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vervoer en hulp nodig hebben bij het zoeken naar een mogelijke oplossing.

Hoe kunt u zich aanmelden

Vul het Wmo-meldingsformulier in. U kunt ook een Persoonlijk plan Wmo downloaden, invullen en meesturen als bijlage in het formulier.

Een medewerker van de afdeling Sociaal Domein neemt telefonisch contact met u op. U hoort dan hoe u melding wordt afgehandeld. Het kan zijn dat er een huisbezoek op volgt. Ook hebt u de mogelijkheid tot het indienen van een persoonlijk plan, dit is niet verplicht.

Vragen

Hebt u vragen? Neem contact op met het Klant Contact Centrum via 0255 567200 of 140255 (zonder kengetal).

Wat gebeurt er met uw Wmo-verzoek?

Er wordt door een Wmo-consulente telefonisch contact met u opgenomen. In de meeste gevallen zal er met u een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens een vraagverhelderend (persoonlijk) gesprek worden uw hulpvraag, eigen mogelijkheden en eventuele andere oplossingen besproken. Het samen zoeken naar oplossingen is maatwerk, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van uw eigen kracht; wat u nog zelf kunt en wat uw omgeving en uw netwerk voor u kunnen betekenen. Het gewenste resultaat is dat u zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig kunt blijven.

Wanneer blijkt dat de eigen mogelijkheden geen of niet voldoende oplossing bieden, zal de gemeente in bepaalde gevallen compenseren met een maatwerk voorziening. Hierbij kunt u denken aan hulp bij het huishouden, een woningaanpassing, een vervoersvoorziening of begeleiding.

Eigen bijdrage

Wanneer u een voorziening ontvangt via de Wet maatschappelijke ondersteuning kan daar een eigen bijdrage voor worden gevraagd. Deze bijdrage wordt opgelegd en geïnd door het CAK. De hoogte van de vierwekelijkse bijdrage wordt onder andere gebaseerd op het verzamelinkomen en uw vermogen.

Indien u hier meer over wilt weten kunt u terecht op de webpagina 'Eigen bijdrage'

 

Wetgeving: