De gemeente moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Gebeurt dit niet op tijd, dan hebt u vaak recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag dat de gemeente aan u moet betalen. Elke dag dat de beslissing nog niet is genomen, wordt de boete hoger. Maar voordat u recht hebt op een dwangsom moet u de gemeente in gebreke stellen. Dit is een brief waarin u aangeeft dat de beslistermijn is verstreken. Kijk bij Aanvraag hoe u dit doet.

Hoogte dwangsom

De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. Als de dwangsom gaat lopen gelden de volgende bedragen in 2021:

  • € 23 per dag voor de eerste 2 weken
  • € 35 per dag voor de volgende 2 weken
  • € 45 per dag voor de overige dagen.

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1442.