Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Dan moet uw plan voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Velsen. Welstandseisen zijn de voorwaarden hoe een gebouw eruit moet zien. In de Welstandsnota staan deze eisen omschreven.

Een onafhankelijke, deskundige commissie adviseert de gemeente over uw aanvraag. In Velsen is dit de Commissie Stedelijk Schoon. De commissie toetst uw plan aan de regels in de Welstandsnota.

Aan de hand van de Welstandsnota kunt u zelf oordelen of uw plan voldoet aan de gestelde eisen en kans maakt op een positief advies. Twijfelt u of uw plan voldoet aan de eisen? Dan kunt u ook overwegen om uw plan eerst voor te leggen aan de gemeente door het indienen van een principeaanvraag.