Voor vergunningplichtige bouwactiviteiten is een welstandsadvies verplicht. De Woningwet bepaalt eveneens, dat hiervoor een onafhankelijke welstandscommissie moet worden ingesteld.

In Velsen bestaat de zogeheten 'Commissie Stedelijk Schoon' uit onafhankelijke, professionele leden. Door hun ervaring zijn de architecten goed bekend met de plaatselijke situatie en de kwaliteit van de omgeving.

Deze commissie toetst Wabo-aanvragen aan de criteria, die genoemd zijn in de Welstandsnota Velsen. Vervolgens brengt zij advies uit aan het college. In het gemeentehuis kunt u bij Klant Contact Centrum de welstandnota inzien of u kunt de Welstandsnota 2015 hier downloaden.

Aan de hand van de Welstandsnota kunt u zelf oordelen of uw plan tot bouw/verbouw voldoet aan de gestelde eisen en kans maakt op een positief advies. Ingeval het advies negatief uitpakt, kan uw vergunning uit het oogpunt van welstand worden geweigerd.

Voor kleine bouwactiviteiten (berging, garage, dakkapellen etc.) waarvan de mening van de commissie als bekend mag worden verondersteld, is de voorzitter van de commissie gemandateerd om positieve welstandsadviezen uit te brengen.