Onder de naam watertoeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf van vaartuigen, die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven. Aan degene die gelegenheid biedt tot het houden van verblijf wordt de aanslag watertoeristenbelasting opgelegd.

Aangiftebiljetwatertoeristenbelasting

Aan het einde van elk kwartaal ontvangt u een aangiftebiljet toeristenbelasting. Na aangifte van vier kwartalen volgt de aanslag toeristenbelasting.

 

Wet- en regelgeving:
Verordening Watertoeristenbelasting 2019

U wordt verplicht aangifte te doen. Aan het einde van elk kwartaal ontvangt u een brief van de gemeente waarin u uitgenodigd wordt aangifte te doen van het aantal overnachtingen door toeristen in het afgelopen kwartaal.

Bij de brief ontvangt u een formulier. Vul dit volledig in; onderteken het met uw handtekening en geef dit af aan de balie van het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis of stuur het op naar:

Gemeente Velsen,
Belastingen,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Tegen de opgelegde aanslag, die u daarna ontvangt, kunt u uitsluitend schriftelijk bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag.
In uw bezwaarschrift vermeldt u uw aanslagnummer, naam, adres, de datum waarop u uw bezwaarschrift opstelt en de reden van uw bezwaar.
Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.
Stuur uw bezwaarschrift aan:

Gemeente Velsen
T.a.v. de heffingsambtenaar van de gemeente Velsen
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

Tarief 2020:

€ 1,50 - per overnachting per persoon

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl