Onder de naam watertoeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf van vaartuigen, die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven. Aan degene die gelegenheid biedt tot het houden van verblijf wordt de aanslag watertoeristenbelasting opgelegd.

Aangiftebiljetwatertoeristenbelasting

Aan het einde van elk kwartaal ontvangt u een aangiftebiljet toeristenbelasting. Na aangifte van vier kwartalen volgt de aanslag toeristenbelasting.

 

Wet- en regelgeving:
Verordening Watertoeristenbelasting 2019