Hebt u een bewijs nodig dat het afschrift of de kopie van uw document gelijk is aan het origineel? Met een stempel (waarmerk) op dit document verklaart de gemeente dat de inhoud hetzelfde is als het origineel. Dit kan echter alleen met documenten die de gemeente verstrekt.

Voorbeelden van documenten waarvan u een gewaarmerkte kopie kunt krijgen:

  • Nederlands paspoort of ID-kaart
  • Nederlands rijbewijs

Geen diploma’s, cijferlijsten of notariële akten

De gemeente waarmerkt geen kopieën als er een organisatie is die een formeel afschrift van het document kan leveren. Neem bijvoorbeeld voor het waarmerken van uw diploma contact op met de school of het opleidingsinstituut waar u het diploma hebt gekregen.