De gemeente Velsen heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers en voor organisaties die met vrijwilligers werken. De gemeente benadrukt hiermee het maatschappelijk belang van het vrijwilligerswerk.

Alle informatie vindt u in deze brochure.

Voor wie geldt deze verzekering?

De verzekering geldt voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Ook mantelzorgers en maatscahppelijke stagiairs uit het middelbaar onderwijs zijn meeverzekerd

Uitgesloten zijn:

- Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie. Voor deze groepen gelden speciale regelingen.
- Vereniging van Eigenaren (VvE). Een VvE zet zich in voor eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Hier gaat het om een privébelang, geen maatschappelijk belang.