Een vreemdelingenpaspoort is bedoeld voor niet-Nederlanders die geen paspoort bij hun eigen ambassade kunnen verkrijgen of aanvragen. Het vreemdelingenpaspoort is vijf jaar geldig als u een verblijfsvergunning 'regulier onbepaalde tijd' heeft. Bij een vergunning 'regulier bepaalde tijd' is de geldigheid van het paspoort afhankelijk van de geldigheid van de verblijfsvergunning. Het paspoort is maximaal vijf jaar geldig.

Woont u in Nederland en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel een geldige verblijfsvergunning, dan kunt u eventueel in het bezit komen van een vreemdelingenpaspoort. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken beslist hierover. Hun voorwaarde (zie ook: "voorwaarden") is dat u moet kunnen aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen, of dat van u niet gevraagd mag worden dat u een reisdocument aanvraagt bij uw eigen ambassade.

Vingerafdruk

Vanaf 21 september 2009 moeten de Nederlandse paspoorten vingerafdrukken in de chip bevatten. De opname van vingerafdrukken vloeit voort uit een verordening van de Europese Unie. Het doel van de opname van biometrie in de reisdocumenten is het beter beveiligen tegen vervalsingen en frauduleus gebruik.

De vingerafdrukken worden bij het aanvragen van een reisdocument elektronisch opgenomen met een vingerafdruklezer die aan de balie is geplaatst. De twee afgenomen vingerafdrukken worden in een chip in uw paspoort opgeslagen.

Let op! Verfresten en ander vuil op uw vingers kunnen problemen geven bij het afnemen van vingerafdrukken. Zorg daarom voor schone vingers.

Uw vingerafdrukken worden bewaard totdat de uitreiking van het aangevraagde paspoort is geregistreerd. Vervolgens verwijdert de gemeente de vingerafdrukken uit het archief.

Van kinderen onder de 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen en dus ook niet opgeslagen in de chip. Ook wanneer het fysiek onmogelijk is om vingerafdrukken op te nemen gebeurt dit niet. Bij het ophalen van uw document kan de vingerafdruk geverifieerd worden.

Houdt rekening met een behandeltermijn van meerdere weken!

Belangrijk: Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de site www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen.

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort kan er voor worden gekozen om de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Bij vermissing van uw reisdocument gelden aanvullende eisen.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl

U moet persoonlijk langskomen om de aanvraag te doen.

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken

 

 

Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Bij vermissing of diefstal:

De houder van het vermiste reisdocument legt een verklaring van vermissing af in de eigen woongemeente en ondertekent deze. U hoeft géén aangifte meer te doen bij politie. Daarna registreert de gemeente het reisdocument als vermist (‘V’) in de BRP. Een reisdocument dat in de BRP als vermist is geregistreerd, wordt automatisch nationaal en internationaal gesignaleerd. De houder kan vervolgens een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aanvragen. Ook wanneer er geen nieuw reisdocument wordt aangevraagd moet de houder van een vermist reisdocument een verklaring van vermissing afleggen. Dit is nodig om misbruik van het oude reisdocument tegen te gaan.

Als u uw document kwijt bent of het is gestolen in het buitenland dan moet u direct aangifte doen van vermissing bij de lokale politie. Het proces-verbaal moet u meenemen bij de aanvraag.

Maak een afspraak met de behandelend ambtenaar van de afdeling Burgerzaken. Deze informeert u over de vereiste documenten die u moet meenemen naar de afspraak.

Dit is in elk geval:

- Schriftelijk bewijs dat het Ministerie van Justitie u heeft vrijgesteld van het bezit van een eigen paspoort van uw land ('vrijstelling paspoorteis' of 'ontheffing paspoortvereiste');
- rapport van nader gehoor van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit kan blijken dat de vrees om zich te wenden tot de eigen autoriteit gerechtvaardigd is;
- beschikkingen van de IND (Immigratie- en NaturalisatieDienst);
- Schriftelijke bewijsstukken (kopieën) van tenminste twee serieuze aanvragen bij uw eigen ambassade *
- Bewijzen van verzending van de aanvragen van de PTT * 
- Geldige verblijfsvergunning 'regulier bepaalde tijd' (document I) of 'regulier onbepaalde tijd' (document II)
- Eén pasfoto die aan de gestelde eisen voldoet. (Meld de fotograaf dat u de foto nodig heeft voor een reisdocument)
- Uw PIN-pas of contant geld om de verschuldigde legeskosten te betalen.
- Uw (verlopen) vreemdelingenpaspoort (indien van toepassing);
- Uw verblijfsdocument;
- Andere van belang zijnde documenten, zoals bijvoorbeeld buitenlandse reisdocumenten en de "verklaring van gehoor", die is opgenomen op het moment dat u Nederland bent binnengekomen.
- Bewijzen dat er geen reisdocument van de eigen autoriteiten verkregen kan worden

Afspraak maken voor / duurt:
Rekent u er op dat de afspraak ongeveer 15 minuten duurt.

Duur van de afwikkeling: Het proces duurt ongeveer 8 weken.

Generaal Pardon

Mensen die onder de Generaal Pardon Regeling vallen zullen in 95% van de gevallen inmiddels langer dan vijf jaar legaal in Nederland wonen en beschikken over een 'ontheffing van het paspoortvereiste'. Zij hoeven in dat geval hiervan geen bewijzen te overleggen bij de aanvraag. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakt gebruik van de aangeleverde gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. U mag niet in het bezit zijn van een paspoort van uw eigen autoriteiten.

Kosten paspoort 2020

Normale aanvraag Spoedaanvraag
€ 55,35 € 105,20

Bezorgkosten

Normale aanvraag Spoedaanvraag
€ 15,00 Niet mogelijk

 

Om een vreemdelingenpaspoort te kunnen aanvragen moet u tenminste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent als staatsloze toegelaten tot Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, of
  • u bent vreemdeling en u kunt aantonen dat u in een ander land geen reisdocument kunt aanvragen, of
  • u kunt aantonen dat van u redelijkerwijs niet kan worden gevraagd dat u een reisdocument in een ander land aanvraagt.

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

Eisen pasfoto reisdocument en rijbewijs

Generaal Pardon

Mensen die onder de Generaal Pardon Regeling vallen zullen in 95% van de gevallen inmiddels langer dan vijf jaar legaal in Nederland wonen en beschikken over een 'ontheffing van het paspoortvereiste'. Zij hoeven in dat geval hiervan geen bewijzen te overleggen bij de aanvraag. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakt gebruik van de aangeleverde gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. U mag niet in het bezit zijn van een paspoort van uw eigen autoriteiten.

Overige bijzonderheden

Op 21 september 2009 wordt de vingerscan in het reisdocument ingevoerd

 

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken