Een vreemdelingenpaspoort is bedoeld voor niet-Nederlanders die geen paspoort bij hun eigen ambassade kunnen verkrijgen of aanvragen. Het vreemdelingenpaspoort is vijf jaar geldig als u een verblijfsvergunning 'regulier onbepaalde tijd' heeft. Bij een vergunning 'regulier bepaalde tijd' is de geldigheid van het paspoort afhankelijk van de geldigheid van de verblijfsvergunning. Het paspoort is maximaal vijf jaar geldig.

Woont u in Nederland en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel een geldige verblijfsvergunning, dan kunt u eventueel in het bezit komen van een vreemdelingenpaspoort. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken beslist hierover. Hun voorwaarde (zie ook: "voorwaarden") is dat u moet kunnen aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen, of dat van u niet gevraagd mag worden dat u een reisdocument aanvraagt bij uw eigen ambassade.

Vingerafdruk

Vanaf 21 september 2009 moeten de Nederlandse paspoorten vingerafdrukken in de chip bevatten. De opname van vingerafdrukken vloeit voort uit een verordening van de Europese Unie. Het doel van de opname van biometrie in de reisdocumenten is het beter beveiligen tegen vervalsingen en frauduleus gebruik.

De vingerafdrukken worden bij het aanvragen van een reisdocument elektronisch opgenomen met een vingerafdruklezer die aan de balie is geplaatst. De twee afgenomen vingerafdrukken worden in een chip in uw paspoort opgeslagen.

Let op! Verfresten en ander vuil op uw vingers kunnen problemen geven bij het afnemen van vingerafdrukken. Zorg daarom voor schone vingers.

Uw vingerafdrukken worden bewaard totdat de uitreiking van het aangevraagde paspoort is geregistreerd. Vervolgens verwijdert de gemeente de vingerafdrukken uit het archief.

Van kinderen onder de 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen en dus ook niet opgeslagen in de chip. Ook wanneer het fysiek onmogelijk is om vingerafdrukken op te nemen gebeurt dit niet. Bij het ophalen van uw document kan de vingerafdruk geverifieerd worden.

Houdt rekening met een behandeltermijn van meerdere weken!

Belangrijk: Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de site www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen.

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort kan er voor worden gekozen om de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Bij vermissing van uw reisdocument gelden aanvullende eisen.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl