Als een kind van 6 tot 18 jaar geen fiets heeft, of de fiets is dringend aan vervanging toe, dan kan de ouder daarvoor bijzondere bijstand aanvragen. Er zal dan worden gekeken naar de noodzaak van de aanschaf en er gelden maximum bedragen. Deze voorziening is bedoeld voor mensen met een laag inkomen, dus ook voor mensen zonder een bijstandsuitkering.

Doelgroep: kinderen van 6 tot 18 jaar. Per leeftijdscategorie (6-8, 8-12 en 12-18 jaar) kan per kind maximaal één keer bijstand voor dit doel worden gegeven.

Er zal dan worden ge­keken naar de noodzaak van de aanschaf en er gelden maximum bedragen:

Vergoedingen 2020:

6-8 jaar maximaal €136,00
8-12 jaar maximaal € 248,00
12-18 jaar maximaal € 336,00

Is 80% van de Nibudsprijzen voor fietsen.

Uitbetaling zal geschieden op declaratiebasis of na overleggen van een aanbetaling. De uiteindelijke originele aankoopnota moet ingeleverd worden.

Wetgeving:
Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2019

- Download een aan­vraagformulier Bijzondere Bijstand van de website of haal deze op in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

- Vul deze volledig in en stuur op naar:

Gemeente Velsen
T.a.v. Bijzondere Bijstand
Postbus 168
1970 AL  IJmuiden

In het overzicht Bijstandsnormen per 1 januari 2020 kunt u nagaan of u met uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor deze voorziening.
 

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl