Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt vaak gevraagd als men solliciteert naar een functie waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens, geld, goederen of kwetsbare personen.

Met een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunt aan uw (aanstaande) werkgever aantonen dat er geen zodanig strafverleden bestaat dat u uw functie zou mogen/kunnen uitvoeren. Overigens kan een VOG ook nodig zijn voor het starten van een eigen bedrijf, vestiging in het buitenland of bijvoorbeeld beëdiging als advocaat of tolk. Voor sommige functies is de verklaring zelfs verplicht. Een verklaring omtrent het gedrag kan ook nodig zijn voor het aanvragen van een visum of het lidmaatschap van een schietvereniging.
Overigens worden eventuele justitiële gegevens nooit verstrekt aan een werkgever. Als er geen bezwaren zijn op grond van een eventueel strafverleden wordt de verklaring afgegeven. Hierop staat dan vermeld dat er 'van bezwaren niet is gebleken'.

Indien u bij justitie bekend bent, wordt door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag een afweging gemaakt tussen de aard van het (de) delict(en) en de reden van de aanvraag van de verklaring.

De procedure neemt - normaal gesproken - vier tot acht weken in beslag. De VOG wordt afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie

LET OP:
Indien u, als werknemer, een Verklaring Omtrent Gedrag aanvraagt op verzoek van uw werkgever, dan kan dit elektronisch gebeuren als:

 • Uw werkgever over E-herkenning beschikt (= DigiD voor bedrijven)
 • U zelf over DigiD beschikt.

Indien u, als werkgever, een Verklaring Omtrent Gedrag wilt aanvragen voor uw werknemer, dan dient u te beschikken over E-herkenning.

Electronisch aanvragen biedt de volgende voordelen:

 • Het is goedkoper
 • Men hoeft niet meer naar het gemeentehuis te komen
 • Men heeft geen (aanvraag)formulier nodig

Kijk voor de aanvraagprocedure bij 'Aanvragen'

Sinds 1 januari 2012 bestaat de mogelijkheid om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) direct electronisch aan te vragen bij de Dienst Justis in Den Haag.

Woont u in het buitenland dan kunt u informatie vinden op https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/. U kunt hier een aanvraagformulier downloaden.

Heeft u een VOG nodig als eigenaar of werknemer in de kinderopvang dan kunt u een vooringevuld formulier vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vog-aanvraagformulieren-kinderopvang

PARTICULIEREN:

Dit heeft u nodig voor de electronische VOG-aanvraag

 • een e-mailadres;
 • DigiD-code; hiermee moet u inloggen
 • iDeal; hiermee kunt u uw betaling verzorgen
 • Uw burgerservicenummer
 • U dient ingeschreven te staan in de BRP (BasisRegistratie Persoonsgegevens; (voorheen de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA)) in uw woonplaats.

VRIJWILLIGERS:

Heeft u de Verklaring Omtrent Gedrag nodig voor uw vrijwilligerswerk, neem dan contact op met de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet. Zij kunnen digitaal voor u gratis een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen.

ORGANISATIES / BEDRIJVEN:

Dit heeft u nodig voor de electronische VOG-aanvraag

 • een E-herkenning; om u te authenticeren
 • iDeal; hiermee kunt u uw betaling verzorgen

Ga naar de website van de Dienst Justis 

CHAUFFEURSPAS:

Ook voor het downloaden van een aanvraag voor een VOG voor een chauffeurspas, kunt u een fomulier vinden op de website van de Dienst Justis of via het KIWA-register: http://diensten.kiwa.nl/library/diensten-kiwa-nl/files_register/vog_taxi_chauffeurskaart.pdf

 

Tarieven 2017 / 2018: (onder voorbehoud)

De kosten voor een elektronische aanvraag zijn niet bekend, kijk hiervoor op www.rijksoverheid.nl

De kosten voor een aanvraag via Burgerzaken zijn: € 41,35

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

Contact met de Dienst Justis gaat via de website www.rijksoverheid.nl