Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in het onderwijs gaat werken, vrijwilligerswerk gaat doen, een eigen bedrijf start of in het buitenland gaat wonen.

De gemeente is niet altijd degene waar u moet zijn voor uw aanvraag. De organisatie die een VOG van u verlangt, weet of u bij ons moet zijn of bij justis.nl.

Particulieren

Aanvragen kan op 2 manieren:

1.Aan de balie bij Burgerzaken

Als u zeker weet dat u bij de gemeente een VOG moet aanvragen, maak dan een afspraak online of bel 0255 567200.

Meenemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Het ingevulde aanvraagformulier
  • Pinpas of contant geld.

2.     Online aanvragen
Alleen via de website justis.nl: online aanvragen

Bedrijven

Werkgevers kunnen er voor kiezen de VOG aanvraag digitaal te doen. Kijk op justis.nl.

Vrijwilligers

Hebt u een VOG nodig voor uw vrijwilligerswerk? Kijk op justis.nl.

Tarief 2020

Aanvraag VOG via balie Burgerzaken € 41,35

Woont u in het buitenland?

Informatie over het aanvragen van een VOG als u in het buitenland woont, vind u op justis.nl. U kunt hier een aanvraagformulier downloaden.

Machtiging

Als u de VOG voor iemand anders aanvraagt moet u het schriftelijke machtigingsformulier meenemen. Het formulier moet door de aanvrager en de gemachtigde ondertekend zijn. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs van uzelf en de aanvrager mee.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl