Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in het onderwijs of de kinderopvang , of als taxichauffeur gaat werken of vrijwilligerswerk gaat doen, een eigen bedrijf start of in het buitenland gaat wonen.

De gemeente is niet altijd degene waar u moet zijn voor uw aanvraag. De organisatie die een VOG van u verlangt, weet of u bij ons moet zijn of bij de landelijke website justis.nl. Informeer hier eerst naar bij uw werkgever.