Een vluchtelingenpaspoort is een Nederlands reisdocument, bedoeld voor erkende vluchtelingen. Het vluchtelingenpaspoort is vijf jaar geldig als u een verblijfsvergunning 'asiel onbepaalde tijd' heeft (art. 33 Vreemdelingenwet 2000). Bij een vergunning 'asiel bepaalde tijd' is de geldigheid van het paspoort afhankelijk van de geldigheid van de verblijfsvergunning (art. 28 Vreemdelingenwet 2000). Het paspoort is minimaal één jaar en maximaal drie jaar geldig. U heeft als vluchteling in deze situatie dus geen paspoort van uw eigen land.

Het vluchtelingenpaspoort is geldig voor alle landen, met uitzondering van het land waarvan de houder de nationaliteit bezit.

Dit paspoort kunt u aanvragen als u in Nederland woont en niet de Nederlandse nationaliteit bezit, maar in Nederland wel erkend bent als vluchteling. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een Nederlands vluchtelingenpaspoort.

Belangrijk: Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de site www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen.

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort kan er voor worden gekozen om de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Beleid & Wetgeving
wetten.overheid.nl