Een vluchtelingenpaspoort is een Nederlands reisdocument, bedoeld voor erkende vluchtelingen. Het vluchtelingenpaspoort is vijf jaar geldig als u een verblijfsvergunning 'asiel onbepaalde tijd' heeft (art. 33 Vreemdelingenwet 2000). Bij een vergunning 'asiel bepaalde tijd' is de geldigheid van het paspoort afhankelijk van de geldigheid van de verblijfsvergunning (art. 28 Vreemdelingenwet 2000). Het paspoort is minimaal één jaar en maximaal drie jaar geldig. U heeft als vluchteling in deze situatie dus geen paspoort van uw eigen land.

Het vluchtelingenpaspoort is geldig voor alle landen, met uitzondering van het land waarvan de houder de nationaliteit bezit.

Dit paspoort kunt u aanvragen als u in Nederland woont en niet de Nederlandse nationaliteit bezit, maar in Nederland wèl erkend bent als vluchteling. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een Nederlands vluchtelingenpaspoort.

Belangrijk: Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de site www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen.

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort kan er voor worden gekozen om de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Beleid & Wetgeving
wetten.overheid.nl

Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

U moet persoonlijk langskomen om de aanvraag te doen.

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken

 

 

Vermissing

De houder van het vermiste reisdocument legt een verklaring van vermissing af in de eigen woongemeente en ondertekent deze. U hoeft géén aangifte meer te doen bij politie. Daarna registreert de gemeente het reisdocument als vermist (‘V’) in de BRP. Een reisdocument dat in de BRP als vermist is geregistreerd, wordt automatisch nationaal en internationaal gesignaleerd. De houder kan vervolgens een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aanvragen. Ook wanneer er geen nieuw reisdocument wordt aangevraagd moet de houder van een vermist reisdocument een verklaring van vermissing afleggen. Dit is nodig om misbruik van het oude reisdocument tegen te gaan.

Maak een afspraak met de behandelend ambtenaar van de afdeling Burgerzaken. Deze informeert u over de vereiste documenten die u moet meenemen naar de afspraak.

Dit is in elk geval:

- uw verlopen vluchtelingenpaspoort (indien van toepassing);
- uw verblijfsdocument;
- eén recente, goed gelijkende pasfoto die aan de gestelde eisen voldoet (u doet er verstandig aan bij de fotograaf te melden dat u de foto nodig heeft voor een reisdocument;
- andere van belang zijnde documenten, zoals bijvoorbeeld de "verklaring van gehoor", die is opgenomen op het moment dat u Nederland bent binnengekomen.
- uw pinpas of contant geld om de legeskosten te betalen

Ik wil het toestemmingsformulier downloaden

Kinderen tot 18 jaar moeten meenemen:

- het paspoort van de ouder waar het kind in staat bijgeschreven (indien van toepassing);
- het verlopen vluchtelingenpaspoort (indien van toepassing)
- het verblijfsdocument;
- schrfitelijke toestemming van beide ouders of voogd. De ouders of voogd hoeven er niet persoonlijk bij te zijn, maar er moet wel een legitimatiebewijs getoond worden van degene die de toestemming heeft ondertekend (dit om de handtekening te verifiëren).

Duur: 5 werkdagen.

Spoedaanvraag:

U kunt een spoedaanvraag indienen door deze vóór 14.00 uur in te dienen en tegen betaling van de meerkosten. U kunt het reisdocument in principe de volgende werkdag na 10.00 uur ophalen.

Paspoort laten bezorgen

U kunt uw reisdocument(en) laten bezorgen (overal binnen Nederland, behalve op de Waddeneilanden) voor € 15,00 per bezorging. We bezorgen van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur. Zaterdag de hele dag van 08:00 uur tot 18:00 uur in een 4-uur tijdvenster op een dagdeel welke u het beste uitkomt. Geef tijdens uw afspraak aan de balie aan dat u uw reisdocument(en) wilt laten bezorgen.

Kosten paspoort 2020

Normale aanvraag Spoedaanvraag
€ 55,35 € 105,20

Bezorgkosten

Normale aanvraag Spoedaanvraag
€ 15,00 Niet mogelijk

De behandelend ambtenaar van Burgerzaken informeert de klant over de rechten en plichten

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

Eisen pasfoto reisdocument en rijbewijs

 

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken