Een woonzorgcentrum of verpleeghuis biedt uitkomst als thuis blijven wonen niet meer lukt.

Woonzorgcentrum /verpleeghuis

Woonzorgcentra bieden veel verschillende diensten: verpleging, verzorging, begeleiding, hulp bij het huishouden, thuiszorg, sociale activiteiten, personenalarmering, maaltijdservice, enzovoort.

Woont u nog thuis of huurt u een woning in of nabij een woonzorgcentrum? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de verschillende diensten van het woonzorgcentrum. Dit wordt betaald door uw zorgverzekeraar of door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hebt u dagelijks veel zorg nodig? Dan kunt u in het woonzorgcentrum of verpleegtehuis gaan wonen. Wonen, verpleging en verzorging zitten dan in één pakket aan zorg, die wordt betaald via de Wet langdurige zorg. Vraag eerst een indicatie (bewijs) aan bij het CIZ.