In een inkomensverklaring wordt het inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner vermeld.

Hebt u een juridisch probleem dat u niet zelf kunt oplossen? Wilt u een mediator of advocaat inschakelen, maar u kunt deze niet betalen? De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand.

Deze verklaring gebruikt u ook voor:

  • een indicatie van tegemoetkoming in de kosten van (rechts)bijstand bij bijvoorbeeld een scheiding.
  • een verzoek tot vermindering van griffierechten (zonder toevoeging).
  • toewijzing van een notaris die tegen verminderd tarief werkzaamheden verricht.
  • verlaging van de kosten bij een aanvraag machtiging voorlopig verblijf of verblijfsvergunning regulier voor gezinshereniging.
  •  (kosteloze) rechtsbijstand in het buitenland.

Vraag de inkomensverklaring zelf aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hiervoor moet u zich met uw DigiD eerst aanmelden via Rechtsbijstand.nl

Lukt het u niet om uw aanvraag digitaal in te dienen? Dan kunt u de verklaring ook schriftelijk aanvragen.

Schriftelijk aanvragen inkomensverklaring 

Stuur de ingevulde aanvraag per post naar:
Raad voor Rechtsbijstand.
Postbus 70503
5201 CD 's-Hertogenbosch

Bij de aanvraag via Mijn Rechtsbijstand kiest u of u de inkomensverklaring via de post of via de berichtenbox van MijnOverheid ontvangt. Bij een schriftelijke aanvraag ontvangt u de inkomensverklaring per post.